Doktersassistenten

Capaciteitsvraagstukken, Project

Doktersassistenten

Capaciteitsvraagstukken, Project

Doktersassistenten zijn lastig te vinden. HZK werkt op meerdere manieren aan het verhogen van de doktersassistentencapaciteit in onze regio.

BBL traject

HZK heeft in samenwerking met het Nova college in Haarlem een BBL traject voor doktersassistenten opgezet. Aankomende doktersassistenten leren het vak door werken en leren te combineren. HZK ondersteunt bij het werven van kandidaten en het maken van een goede match tussen kandidaat en praktijk. Ook helpt HZK bij het aanvragen van de bijbehorende subsidies. Wil je een BBL plek bieden aan een doktersassistent in opleiding of heb je een andere vraag? Stuur dan een mail.

Ondersteuning bij bieden stageplek

Door voldoende stageplekken in de regio te bieden kunnen meer doktersassistenten opgeleid worden. HZK kan ondersteunen door een begeleiding van de stagebegeleiders en het helpen met het maken van een goede match tussen student en praktijk. Vragen hierover? Stuur dan een mail.

Scholing en intervisie voor doktersassistenten

HZK wil dat de regio’s Zuid en Midden Kennemerland een prettige regio zijn om te werken. Door middel van na- en bijscholingen voor doktersassistenten en het bieden van intervisie wil HZK doktersassistenten aantrekken en behouden voor de regio. Bekijk de scholingskalender voor het aanbod scholingen. Ben je doktersassistent en wil je je aansluiten bij een intervisiegroep? Klik hier voor meer informatie of stuur een mail.

Doktersassistent op Afstand

Word je geconfronteerd met een plotselinge uitval van een doktersassistent? Dan kan je gebruik maken van Doktersassistent op Afstand. HZK heeft een overeenkomst met ANW/Hulp voor Huisartsen voor het inzetten van een doktersassistent via de telefoon in het geval de capaciteit aan doktersassistenten in een praktijk onverwacht onvoldoende is. De doktersassistent op afstand kan de telefoon waarnemen en middels een koppeling met het HIS afspraken inplannen, geheel volgens de instructies van de praktijk. Op NHZ Connected staat een uitgebreide beschrijving en hier vind je het nieuwbericht over DA op Afstand.

Capaciteitsvraagstukken

Praktijk­ondersteuners

Praktijkondersteuners zijn schaars. HZK draagt op meerdere manieren bij aan het verhogen van het aantal praktijkondersteuners in de regio. Scholing …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Praktijk­managers

Praktijkmanagers leveren een belangrijke bijdrage aan het ontlasten van huisartsen en praktijkpersoneel. HZK detacheert daarom praktijkmanagers en ondersteunt de praktijkmanagers …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Huisartsen

Huisartsenzorg wordt geleverd door alle huisartsen, praktijkhoudend, in dienst of waarnemend. HZK vindt het belangrijk om alle huisartsen te betrekken …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Huisvesting huisartsenpraktijken

Het vinden van goede en betaalbare huisvesting is een grote uitdaging in onze regio. HZK ondersteunt hierin door nauwe contacten …

Lees meer