OPEN

Open is een landelijk programma om online inzage voor patiënten mogelijk te maken via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). HZK ondersteunt de regio’s Zuid en Midden Kennemerland met het aanbieden van elektronische inzage aan hun patiënten. Per 1 juli 2020 is dit namelijk wettelijk verplicht. Bijna alle praktijken hebben inmiddels een patiëntenportaal aangeschaft, waarmee patiënten online inzage hebben in een gedeelte van hun medisch dossier. In een patiëntenportaal kan ook een e-consult worden gedaan of herhaalmedicatie worden aangevraagd.
HZK helpt praktijken om het gebruik van het patiëntenportaal onder patiënten te verhogen en ondersteunt de huisartsen om zoveel mogelijk uit het gebruik van het portaal te halen..

Momenteel wordt landelijk gewerkt aan de mogelijkheid voor patiënten om via een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) hun medisch dossier in te zien. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin patiënten informatie over hun eigen gezondheid bij kunnen houden en die toegang biedt tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen. HZK helpt praktijken in Zuid en Midden Kennemerland bij het aansluiten op zo’n PGO.

Klik hier om meer informatie te lezen over de voortgang van het project OPEN

Wil je meer weten over OPEN? Neem dan contact op met Jaap Davids op projectopen@hczk.nl

 

Andere digitaliseringen

Digitalisering

Visie digitalisering

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

HIS selectie

Begin 2022 zijn er vanuit het HIS selectietraject 3 preferred suppliers geselecteerd (Health Connected, OnmiHis en Pharmapartners, waarmee de HOZK regionale samenwerkingsafspraken maakt en inkoopvoorwaarden en prijs onderhandelingen voert voor de huisartsen.

Lees meer
Digitalisering

eHealth

De HOZK ondersteunt de inzet van eHealth toepassingen in de huisartsenpraktijk met het oog op verbeteren van de efficiëntie van de zorg en het vergroten van de eigen regie van de patiënt.

Lees meer