Cool2BFit

Aangeboden door: GEZ Huisartsencentrum Zandvoort

Cool2BFit

Aangeboden door: GEZ Huisartsencentrum Zandvoort

Cool2BFIT is een gestructureerd programma voor basisschoolleerlingen met overgewicht. In het programma doen zowel ouders als kind doen mee. De ouders leren hoe zij overgewicht thuis aan kunnen pakken, op het gebied van voeding, terwijl het kind sport en later in de cursus kennismaakt met sporten. Het programma vraagt om een samenwerking tussen de POH-GGZ jeugd, een sportaanbieder en een diëtiste.
Aanbod GEZ:
Huisartsencentrum Zandvoort helpt andere samenwerkende partijen met het opzetten van het programma.

Contactpersoon
Peter Paardekooper, Stuur een mail

Andere initiatieven

Osteoporose

Aangeboden door: GEZ Heemstede

Osteoporose is een veelvoorkomende aandoening. Uit onderzoek is gebleken dat het risico op fracturen 30% tot 50% verlaagd kan worden indien op tijd bij aangetoonde osteoporose profylactische behandeling plaatsvindt. GEZ Heemstede heeft een beleid opgesteld om patiënten met osteoporose tijdig te selecteren en behandelen om zo het risico op invaliderende fracturen te kunnen verminderen.

Zorgprogramma Obesitas

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

Het 3-jarige multidisciplinair zorgprogramma Obesitas is een programma, waarin een team van huisarts, psycholoog, diëtist, POH/PVK, beweegcoach en fysiotherapeut samen de cliënt begeleiden en waarin zorgverleners onderling tussentijds overleggen met elkaar. In het programma staat vooral de verandering van levensstijl centraal. Dit leren patiënten in de sessies bij de diëtist en de psycholoog, en in de beweegsessies bij de fysiotherapeut. Daarnaast wordt er samengewerkt met organisaties als SportSupport om het doorstromen naar sporten in de wijk te vergemakkelijken.

Zorgprogramma Kwetsbare ouderen

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

In het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen wordt geïntegreerde zorg verleens aan hulpbehoevende kwetsbare ouderen, met aandacht voor somatische, psychische en welzijnsaspecten. Op deze manier kunnen kwetsbare ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen. Complexe ouderenzorg vindt daar waar het kan in de eerste lijn plaats, spoedopnames en crises worden zoveel mogelijk voorkomen door vroegtijdig te anticiperen en de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd.