• Home
 • Initiatief
 • SOLK multidisciplinair zorgtraject;
  Multidisciplinair patiënten overleg;
  Inhoudelijke studie-Inbreng FTO

SOLK multidisciplinair zorgtraject;
Multidisciplinair patiënten overleg;
Inhoudelijke studie-Inbreng FTO

Aangeboden door: GEZ Therapeuticum

 • Home
 • Initiatief
 • SOLK multidisciplinair zorgtraject;
  Multidisciplinair patiënten overleg;
  Inhoudelijke studie-Inbreng FTO

SOLK multidisciplinair zorgtraject;
Multidisciplinair patiënten overleg;
Inhoudelijke studie-Inbreng FTO

Aangeboden door: GEZ Therapeuticum

1. SOLK multidisciplinair zorgtraject
2. Multidisciplinair patiënten overleg
3. Inhoudelijke studie: Inbreng FTO

1 SOLK multidisciplinair zorgtraject

Therapeuticum Haarlem biedt een Multidisciplinair zorgprogramma voor de behandeling van SOLK klachten. SOLK is een acroniem voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het betekent dat er geen bekende fysieke oorzaak is die de klachten kan verklaren. Omdat de klachten wel vaak tot veel hinder leiden wordt er op verschillende manieren gezocht naar een oplossing. Bij SOLK klachten is er, in de visie van de antroposofische geneeskunde, iets mis met de samenwerking van lichaam en geest. Immers: als je pijn hebt op plekken waar dat niet hoort, dan is er op die plek te veel bewustzijn. Door naar de verhouding van die twee te kijken, is er vaak toch een ingang voor therapie en behandeling, ook als de klacht verder niet goed verklaard kan worden.

Aanbod GEZ:
Sparring partner zijn voor andere GEZ verbanden die een dergelijk traject willen opzetten

Contactpersoon
Christof Zwart, huisarts
Stuur een mail

2 Multidisciplinair patiënten overleg en inhoudelijke studie

Tweemaal per maand een multidisciplinaire avond bijeenkomst, waarvan éénmaal per maand een patiëntenbespreking en éénmaal per maand een inhoudelijke studie naar aanleiding van een jaarthema.

Aanbod GEZ:
Sparring partner zijn voor andere GEZ verbanden die een multidisciplinaire patiëntenbespreking willen opzetten.

Contactpersoon
Twan Nijenhuis, POH-GGZ/verpleegkundige
Stuur een mail

3 Inbreng FTO

Overdracht van kennis en deskundigheid van data-extractie uit het HIS OmniHis Scipio ten behoeve van het aanleveren van spiegelinformatie omtrent voorschrijfgedrag voor de bijeenkomsten van de FTO groep.

Aanbod GEZ:
hulp bij data extractie uit Omnihis Scipio.

Contactpersoon
Christof Zwart, huisarts
Stuur een mail

Andere initiatieven

Osteoporose

Aangeboden door: GEZ Heemstede

Osteoporose is een veelvoorkomende aandoening. Uit onderzoek is gebleken dat het risico op fracturen 30% tot 50% verlaagd kan worden indien op tijd bij aangetoonde osteoporose profylactische behandeling plaatsvindt. GEZ Heemstede heeft een beleid opgesteld om patiënten met osteoporose tijdig te selecteren en behandelen om zo het risico op invaliderende fracturen te kunnen verminderen.

Zorgprogramma Obesitas

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

Het 3-jarige multidisciplinair zorgprogramma Obesitas is een programma, waarin een team van huisarts, psycholoog, diëtist, POH/PVK, beweegcoach en fysiotherapeut samen de cliënt begeleiden en waarin zorgverleners onderling tussentijds overleggen met elkaar. In het programma staat vooral de verandering van levensstijl centraal. Dit leren patiënten in de sessies bij de diëtist en de psycholoog, en in de beweegsessies bij de fysiotherapeut. Daarnaast wordt er samengewerkt met organisaties als SportSupport om het doorstromen naar sporten in de wijk te vergemakkelijken.

Zorgprogramma Kwetsbare ouderen

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

In het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen wordt geïntegreerde zorg verleens aan hulpbehoevende kwetsbare ouderen, met aandacht voor somatische, psychische en welzijnsaspecten. Op deze manier kunnen kwetsbare ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen. Complexe ouderenzorg vindt daar waar het kan in de eerste lijn plaats, spoedopnames en crises worden zoveel mogelijk voorkomen door vroegtijdig te anticiperen en de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd.