Ondersteuning

Voor leden

Ondersteuning

Voor leden

Projecten en thema’s

Home Ondersteuning Home Thema Capaciteitsperspectief huisartsenpraktijk in brede zin Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …...
Lees meer

Ondersteuningsmogelijkheden

Ben je als huisarts op zoek naar concrete ondersteuningsmogelijkheden? Bij de HOZK kunnen de volgende vormen van ondersteuning worden afgenomen:   Inzet van een praktijkmanager Indien een praktijk interesse heeft...
Lees meer

Digitalisering

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. heeft in 2019 een digitaliseringsvisie ontwikkeld, met als doel om aan de hand van die visie de digitalisering in de regio naar een hoger plan te...
Lees meer

Scholingen en bijeenkomsten

De huisartsen staan onder druk als het gaat om organisatie van de praktijk en de kwaliteit van zorgverlening. Voor de huisartsen blijft het lastig om het hoofd boven water te...
Lees meer

Samenwerking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders te verbinden. Dit kan zijn in de vorm van projecten, onderlinge samenwerking, nieuwe initiatieven en afstemmen van zorg. Omdat...
Lees meer