Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering

Visie digitalisering

Wij willen huisartsen(praktijken) t.a.v. de eerstelijnszorg een regie-voerende positie in de regio laten innemen op het gebied van digitalisering, met de klemtoon primair op: Het digitaal ontzorgen van de …

Lees meer
Digitalisering

HIS selectie

In 2021 is gestart met een HIS selectietraject, met als doel werken met maximaal twee HIS-en in de regio’s Zuid- …

Lees meer
Digitalisering

eHealth

Toepassing van digitale informatie als communicatiemiddel om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren (definitie eHealth NICTIZ)  speelt …

Lees meer
Digitalisering

Beeldbellen

Tijdens de 1e COVID-19 golf begin vorig jaar is de urgentie van beeldbeloplossingen toegenomen. De HOZK heeft toen een selectie …

Lees meer
Digitalisering

Datamanagement

Data kunnen de huisarts helpen bij de praktijkvoering en zorg. Hierbij valt te denken aan de versterking van de eigen …

Lees meer
Digitalisering

Communicatie en gegevensuitwisseling in de zorg

Samenwerking in de zorg en uitvoering van multidisciplinaire zorgprojecten maken digitale gegevensuitwisseling vanuit de huisartsenzorg met het ziekenhuis, wijkverpleging, apothekers …

Lees meer
Digitalisering

OPEN

Open is een landelijk programma om online inzage voor patiënten mogelijk te maken via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). …

Lees meer
Digitalisering

Veelvoorkomende ICT termen

Zie hier de infosheet over de veelvoorkomende ICT termen.

Lees meer

Ondersteuning

Voor leden

Projecten en thema’s

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Ondersteunings­mogelijkheden

Ben je als huisarts op zoek naar concrete ondersteuningsmogelijkheden? Bij de HOZK kunnen de volgende vormen van ondersteuning worden afgenomen: …

Lees meer

Digitalisering

Wij willen huisartsen(praktijken) t.a.v. de eerstelijnszorg een regie-voerende positie in de regio laten innemen op het gebied van digitalisering.

Lees meer

Scholingen en bijeen­komsten

De huisartsen staan onder druk als het gaat om organisatie van de praktijk en de kwaliteit van zorgverlening. Voor de …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer