Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering

Visie digitalisering

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

HIS selectie

Begin 2022 zijn er vanuit het HIS selectietraject 3 preferred suppliers geselecteerd (Health Connected, OnmiHis en Pharmapartners, waarmee de HOZK regionale samenwerkingsafspraken maakt en inkoopvoorwaarden en prijs onderhandelingen voert voor de huisartsen.

Lees meer
Digitalisering

eHealth

De HOZK ondersteunt de inzet van eHealth toepassingen in de huisartsenpraktijk met het oog op verbeteren van de efficiëntie van de zorg en het vergroten van de eigen regie van de patiënt.

Lees meer
Digitalisering

Beeldbellen

De HOZK ondersteunt de praktijken om het beeldbellen een duurzaam onderdeel van de reguliere zorg te maken. Tijdens de 1e …

Lees meer
Digitalisering

Datamanagement

datamanagement gaat over het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data.

Lees meer
Digitalisering

Communicatie en gegevens­uitwisseling in de zorg

De kwaliteit van multidisciplinaire samenwerking valt of staat met de juiste digitale gegevensuitwisseling.

Lees meer
Digitalisering

OPEN

Open is een landelijk programma om online inzage voor patiënten mogelijk te maken via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). …

Lees meer
Digitalisering

Veelvoorkomende ICT termen

Zie hier de infosheet over de veelvoorkomende ICT termen.

Lees meer

Ondersteuning

Voor leden

Digitalisering

Wij willen huisartsen(praktijken) t.a.v. de eerstelijnszorg een regie-voerende positie in de regio laten innemen op het gebied van digitalisering.

Lees meer

Projecten en thema’s

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Ondersteunings­mogelijkheden

Ben je als huisarts op zoek naar concrete ondersteuningsmogelijkheden? Bij de HOZK kunnen de volgende vormen van ondersteuning worden afgenomen: …

Lees meer

Scholingskalender en bijeen­komsten

Scholingen en bijeenkomsten HOZK e.o. ondersteunt en ontzorgt de deskundigheidsbevordering voor de hele praktijk, dus voor huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen, doktersassistenten en …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer