Ondersteunings­mogelijkheden

Ondersteunings­mogelijkheden

Ben je als huisarts op zoek naar concrete ondersteuningsmogelijkheden? Bij de HOZK kunnen de volgende vormen van ondersteuning worden afgenomen:

 

Inzet van een praktijkmanager

Indien een praktijk interesse heeft om een praktijkmanager van Huisartsen Zuid Kennemerland eo in te zetten, volgt eerst een kennismakingsgesprek met onze betrokken coördinator om te bepalen welke wensen de praktijken hebben en welke mogelijkheden wij op dat moment hebben. Daarna volgt een korte praktijkscan, die uitgevoerd wordt door een ervaren praktijkmanager uit de Kwaliteitscommissie Praktijkmanagement. Op basis van deze scan wordt bepaald op welke onderwerpen een praktijkmanager ingezet kan worden en wat voor type praktijkmanager het beste bij de opdracht past, in het geval er meerdere mogelijkheden zijn. Is er een match tussen de werkzaamheden, de praktijk en de praktijkmanager, dan wordt een overeenkomst afgesloten en kan de praktijk de module praktijkmanagement bij Zilveren Kruis aan zetten.

Meer weten over het inzetten van een praktijkmanager? Stuur een mail.

 

Inzet van een praktijkmanager op projectbasis

Heb je een klus waarvoor je tijdelijk een praktijkmanager kan gebruiken? Dan kijken we naar de mogelijkheid om een praktijkmanager op projectbasis bij jou in te zetten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het maken of vervangen van een website, het opstellen van een personeelsplan of het ondersteunen bij een project in de wijk.

Meer weten over het inzetten van een praktijkmanager op projectbasis? Stuur een mail.

 

Inzet POH-S voor het opzetten ketenzorg

De HOZK zet ervaren POH-S in, om aan nieuwe praktijkhouders en/of POH-S uitleg te geven over het opzetten van ketenzorg en de verwerking daarvan in het HIS. Heb je hier behoefte aan laat dat ons dan weten via een mail.

 

Ondersteuning kwaliteitsbeleid

Het beleidsstuk: ‘Ondersteuning kwaliteitsbeleid huisartsenpraktijk vanuit de HOZK’ is gereed. De ondersteuningsproducten van de HOZK zullen gericht zijn op:

  • Inzicht creëren in alle facetten binnen de praktijk door middel van inzet van de Praktijkdiagnose van Eerstelijns Servicepunt. Hierna kan in kaart worden gebracht waar de bedrijfsvoering geoptimaliseerd zou kunnen worden en welke ondersteuning de praktijken nodig hebben vanuit de HOZK.
  • Ondersteuning deskundigheidsbevordering van de huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente en praktijkmanager. Zie voor alle scholingsactiviteiten het onderwerp ‘scholingen en bijeenkomsten’.
  • Samen leren van spiegelinformatie.
  • Inzicht in patiëntenervaringen.

 

Heb je vragen over de mogelijke ondersteuning op het gebied van kwaliteitsbeleid? Mail dan naar fwijbenga@hczk.nl.

 

Vacatiegelden

Vacatiegelden zijn vergoedingen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Per 1 januari 2021 kan de huisarts met het HOZK declaratieformulier zijn of haar vacatiegelden bij ons declareren conform het geldende tarief. Voor de kaderarts is eveneens een tarief vastgesteld. De ledenvergaderingen van de HCZK kunnen niet gedeclareerd worden door alle leden. Dit is alleen voor de hagro-vertegenwoordigers. Hagro-vergaderingen kunnen niet worden gedeclareerd. De overige commissies/bijeenkomsten/vergaderingen kunnen worden gedeclareerd. Bijvoorbeeld: kwaliteitscommissies, regiotafel, adviescommissie, ICT-commissie, gespreksgroep.

Heeft u nog vragen? Graag per e-mail aan jwestendorp@hczk.nl

 

Ondersteuning

Voor leden

Projecten en thema’s

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Ondersteunings­mogelijkheden

Ben je als huisarts op zoek naar concrete ondersteuningsmogelijkheden? Bij de HOZK kunnen de volgende vormen van ondersteuning worden afgenomen: …

Lees meer

Digitalisering

Wij willen huisartsen(praktijken) t.a.v. de eerstelijnszorg een regie-voerende positie in de regio laten innemen op het gebied van digitalisering.

Lees meer

Scholingen en bijeen­komsten

De huisartsen staan onder druk als het gaat om organisatie van de praktijk en de kwaliteit van zorgverlening. Voor de …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer