Ondersteuning kwaliteitsbeleid

Ondersteuning kwaliteitsbeleid

Het beleidsstuk: ‘Ondersteuning kwaliteitsbeleid huisartsenpraktijk vanuit de HOZK’ is gereed. De ondersteuningsproducten van de HOZK zullen gericht zijn op:

Inzicht creëren in alle facetten binnen de praktijk door middel van inzet van de Praktijkdiagnose van Eerstelijns Servicepunt. Hierna kan in kaart worden gebracht waar de bedrijfsvoering geoptimaliseerd zou kunnen worden en welke ondersteuning de praktijken nodig hebben vanuit de HOZK.

Ondersteuning deskundigheidsbevordering van de huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente en praktijkmanager. Zie voor alle scholingsactiviteiten het onderwerp ‘scholingen en bijeenkomsten’.

Samen leren van spiegelinformatie.

Inzicht in patiëntenervaringen.

Heb je vragen over de mogelijke ondersteuning op het gebied van kwaliteitsbeleid? Mail dan naar fwijbenga@hczk.nl.

Ondersteuning

Voor leden

Capaciteitsvraagstukken

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Ondersteunings­mogelijkheden

Ben je als huisarts op zoek naar concrete ondersteuningsmogelijkheden? Bij de HOZK kunnen de volgende vormen van ondersteuning worden afgenomen: …

Lees meer

Scholingen en bijeen­komsten

Scholingen en bijeenkomsten HZK organiseert diverse scholingen voor alle medewerkers van de huisartsenpraktijk. Daarnaast verzamelen en inventariseren wij relevante bijeenkomsten …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer