Huisartsen

Capaciteitsvraagstukken, Project

Huisartsen

Capaciteitsvraagstukken, Project

Huisartsenzorg wordt geleverd door alle huisartsen, praktijkhoudend, in dienst of waarnemend. HZK vindt het belangrijk om alle huisartsen te betrekken bij de regio. Dit doen we door alle huisartsen goed te informeren en door bijeenkomsten te organiseren waar kennis gedeeld wordt en waar huisartsen onderling kennis kunnen maken. Op de scholingskalender staan deze bijeenkomsten vermeld.

Ondersteuning bij praktijkovername

Een praktijk overnemen is een hele stap. Naast het leveren van huisartsenzorg is een praktijkhouder verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een praktijk. Om huisartsen te ondersteunen bij het overnemen en overdragen van een praktijk, beschikt HZK over verschillende ondersteuningsmogelijkheden:

Ondersteuning bij het vinden van een match voor een overname

HZK inventariseert regelmatig bij praktijkhouders wie er nadenkt over het overdragen van zijn of haar praktijk. HZM maakt een overzichtelijke advertentie van de praktijk zodat het voor een mogelijke overname kandidaat duidelijk is wat de praktijk te bieden heeft. Een praktijkscan is één van de mogelijkheden om een beter beeld te krijgen van hoe de praktijk er financieel en organisatorisch voor staat.

Daarnaast polst HZK bij niet-praktijkhouders wie er over denkt om een praktijk over te nemen. HZK informeert geïnteresseerde kandidaten over de mogelijkheden en de ondersteuning die zij kunnen krijgen. Vervolgens brengt HZK deze partijen met elkaar in contact.

Inzet van een ervaren praktijkmanager bij overnames

Een ervaren praktijkmanager adviseert en ondersteunt de overdragende en overnemende huisarts bij alle stappen die ondernomen moeten worden om tot een praktijkoverdracht te komen. Te denken valt aan het regelen van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, een nieuwe AGB code en de timing en volgorde van alle stappen. Daarnaast denkt de praktijkmanager mee over de benodigde organisatorische veranderingen en de communicatie met het personeel.

Mentorschap

HZK heeft verschillende contacten met (oud-)praktijkhouders die graag beginnende praktijkhouders helpen bij het voeren van een praktijk. Nieuwe praktijkhouders kunnen bij deze mentoren terecht voor advies en om te sparren.

Meer weten over de ondersteuning bij het overnemen en overdragen van een praktijk? Stuur een mail.

Capaciteitsvraagstukken

Doktersassistenten

Doktersassistenten zijn lastig te vinden. HZK werkt op meerdere manieren aan het verhogen van de doktersassistentencapaciteit in onze regio. BBL …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Praktijk­ondersteuners

Praktijkondersteuners zijn schaars. HZK draagt op meerdere manieren bij aan het verhogen van het aantal praktijkondersteuners in de regio. Scholing …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Praktijk­managers

Praktijkmanagers leveren een belangrijke bijdrage aan het ontlasten van huisartsen en praktijkpersoneel. HZK detacheert daarom praktijkmanagers en ondersteunt de praktijkmanagers …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Huisvesting huisartsenpraktijken

H-team HZK Een initiatief van de gemeentes in Zuid en Midden Kennemerland, Zilveren Kruis en HZK. Wat doet het H-team …

Lees meer