Huisvesting huisartsenpraktijken

Capaciteitsvraagstukken, Project

Huisvesting huisartsenpraktijken

Capaciteitsvraagstukken, Project

Het vinden van goede en betaalbare huisvesting is een grote uitdaging in onze regio. HZK ondersteunt hierin door nauwe contacten met de gemeente te onderhouden over nieuwbouwlocaties en het vrijkomen van bestaande locaties. Daarnaast onderzoekt HZK mogelijkheden voor extra ondersteuning van de zorgverzekeraar, legt HZK contacten met bedrijfsmakelaars en ontwikkelaars en vraagt HZK aandacht voor de huisvestingsproblematiek bij de gemeentes en media.

Heb jij een vraag over huisvesting en kan je ondersteuning gebruiken? Stuur dan een mail.

Capaciteitsvraagstukken

Doktersassistenten

Doktersassistenten zijn lastig te vinden. HZK werkt op meerdere manieren aan het verhogen van de doktersassistentencapaciteit in onze regio. BBL …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Praktijk­ondersteuners

Praktijkondersteuners zijn schaars. HZK draagt op meerdere manieren bij aan het verhogen van het aantal praktijkondersteuners in de regio. Scholing …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Praktijk­managers

Praktijkmanagers leveren een belangrijke bijdrage aan het ontlasten van huisartsen en praktijkpersoneel. HZK detacheert daarom praktijkmanagers en ondersteunt de praktijkmanagers …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Huisartsen

Huisartsenzorg wordt geleverd door alle huisartsen, praktijkhoudend, in dienst of waarnemend. HZK vindt het belangrijk om alle huisartsen te betrekken …

Lees meer