Huisvesting huisartsenpraktijken

Capaciteitsvraagstukken, Project

Huisvesting huisartsenpraktijken

Capaciteitsvraagstukken, Project

H-team HZK

Een initiatief van de gemeentes in Zuid en Midden Kennemerland, Zilveren Kruis en HZK.

Wat doet het H-team HZK?

Loketfunctie voor huisvestingsvraagstukken van huisartsen.

De gemeentes in Midden en Zuid Kennemerland, Zilveren Kruis en HZK werken samen aan het ondersteunen van huisartsen bij huisvestingsvraagstukken. Huisartsen kunnen allerlei vragen met betrekking tot huisvesting stellen aan het H-team HZK. De leden van het H-team bespreken de vraag en bieden advies en informatie aan de huisarts.

Afhankelijk van de vraag kan het advies of de informatie bijvoorbeeld bestaan uit inzicht in een redelijke huur- of koopprijs, informatie over regels voor vergunningen en aanbestedingen, informatie over maatschappelijke voorzieningen in bouwplannen en inzicht in vraag en aanbod van geschikte locaties. Het H-team HZK kan de huisartsen in contact brengen met de juiste instanties en partners. De verantwoordelijkheid voor huisvesting blijft overigens wel altijd bij de huisarts liggen.

Contact met ons opnemen

Wil je een vraag stellen of casus indienen? Of heb je aanbod van vastgoed dat geschikt is voor een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Neem dan contact op via: h-team@hzk.nl

 

Aanbod en ontwikkelingen

Hier vind je binnenkort het overzicht van bij het H-team bekende huisvestingsmogelijkheden en ontwikkelingen.

 

Coalitie Continuïteit Huisartsenzorg MZKL

Het H-team HZK is een werkgroep die ontstaan is uit de Coalitie Continuïteit Huisartsenzorg Midden- en Zuid-Kennemerland (MZKL), een initiatief van HZK, gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Deze coalitie is opgericht omdat gemeentes, zorgverzekeraars en huisartsen samen verantwoordelijk zijn voor voldoende, geschikte en betaalbare huisvesting in de regio. De coalitie is in 2022 gevormd in het belang van continuïteit van huisartsenzorg.

Missie

Passende huisvesting voor iedere huisarts in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Om te voorkomen dat er door huisvestingsproblemen een tekort aan huisartsenzorg ontstaat, werken de partijen in de Coalitie Continuïteit Huisartsenzorg MZKL daadkrachtig samen aan oplossingen voor het huisvestingsprobleem van huisartsen.

Visie

Toegankelijkheid tot huisartsenzorg, dichtbij in de wijk, is geborgd voor alle inwoners van Midden- en Zuid-Kennemerland doordat huisvestingsproblematiek van huisartsen is voorkomen.

Capaciteitsvraagstukken

Doktersassistenten

Doktersassistenten zijn lastig te vinden. HZK werkt op meerdere manieren aan het verhogen van de doktersassistentencapaciteit in onze regio. BBL …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Praktijk­ondersteuners

Praktijkondersteuners zijn schaars. HZK draagt op meerdere manieren bij aan het verhogen van het aantal praktijkondersteuners in de regio. Scholing …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Praktijk­managers

Praktijkmanagers leveren een belangrijke bijdrage aan het ontlasten van huisartsen en praktijkpersoneel. HZK detacheert daarom praktijkmanagers en ondersteunt de praktijkmanagers …

Lees meer
Capaciteitsvraagstukken

Huisartsen

Huisartsenzorg wordt geleverd door alle huisartsen, praktijkhoudend, in dienst of waarnemend. HZK vindt het belangrijk om alle huisartsen te betrekken …

Lees meer