OPEN

Project

OPEN

Project

Het project OPEN ondersteunt huisartsen bij het realiseren van online inzage van hun patiënten van de eigen medische gegevens. Huisartsen zijn verplicht om per 1 juli 2020 deze mogelijkheid te bieden. De HCZK heeft voor dit project een regionale coalitie gevormd met de HVMK, de huisartsenorganisatie van Midden Kennemerland. Gezamenlijk is een projectplan gemaakt voor de ondersteuning van alle aangesloten huisartsen in beide regio’s. We worden hierbij ondersteund door Vital Innovators in de vorm van een projectleider.

Online inzage

De deadline voor het voldoen aan de alle subsidie-eisen voor online inzage (het volgen van een e-learning, de techniek op orde hebben, de werkprocessen op orde hebben en de communicatie uitvoeren) is verlegd naar 31 december 2020. Online inzage kan via een portaal op het HIS of via een PGO. Een huisartsenpraktijk moet dit dus bieden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Praktijken die voor 28 september 2020 ‘open’ waren met online inzage kunnen inmiddels declareren.

Het werken met een portaal levert verschillende vragen op. Hieronder staan per HIS en portaal combinatie in onze regio de Frequently Asked Questions:

 

Daarnaast is er ook een toolkit ontwikkeld voor het werken met online inzage.

In het volgende filmpje wordt uitleg gegeven over het OPEN project en de aanpak van de regionale coalitie HOZK – HVMK.

DVZA en PGO

Om gegevensuitwisseling veilig mogelijk te kunnen maken tussen een HIS en een PGO is een zogenaamde Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) noodzakelijk. Deze dient als aansluiting (een ‘stekker’ als het ware) vanuit het HIS naar een PGO.

Te nemen stappen praktijken DVZA

Wij willen u erop wijzen dat praktijken vóór 1 juli 2021 aan de volgende voorwaarden moeten hebben voldaan, als onderdeel van de subsidie eisen:

  1. De praktijk heeft een geldig UZI server certificaat
  • wanneer praktijk een werkende LSP aansluiting heeft is dit meestal al in orde. Het kan ook hier gecheckt worden.
  • indien geen correct UZI server certificaat in bezit: zsm dit hier via CiBG aanvragen

(omdat de aanvraag soms 6 weken kan duren is het van belang dit snel te borgen zodat leverancier verder kan met stap 2)

  1. De praktijk heeft de overeenkomst met DVZA/HIS leverancier getekend
  • elke leverancier verzend het pakket hiervoor, na landelijke/regio check van inhoud
  • de meeste HISsen hebben deze mailing reeds aan praktijken gestuurd. MicroHis en TetraHis zouden voor einde deze maand volgen.
  1. De praktijk komt voor op de ‘Zorg Aanbieders Lijst’
  • na ontvangst van getekende overeenkomsten zal de DVZA leverancier zorgdragen voor deze registratie van de voorgestelde zorgaanbiedersnaam.

Klik hier om de Webinar van 18 en 23 maart 2021 over DVZA en PGO terug te kijken.

Webinars en informatie patiëntportalen:

 

Een filmpje van patiëntenfederatie Nederland met uitleg over het verschil PGO en portaal vind u hier.

Vragen?

Mocht u vragen hebben of er niet uitkomen, mail naar jdavids@hczk.nl of eeuser@hczk.nl. HOZK helpt u graag verder.

 

Thema

Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin

Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer
Project

Praktijk­management

De HCZK heeft verschillende praktijkmanagers in dienst die worden ingezet bij huisartsenpraktijken in de regio. De praktijkmanagers werken in opdracht …

Lees meer