Patiënten met psychische ontregeling en/of licht verstandelijke beperking (LVB)

HA, POH-GGZ, POH-S, PM, DA en geïnteresseerden in GGZ

15 juni 2023

17:00

-21:00 uur

Tijd: 16:30 uur inloop, start 17:00 uur. Einde 21:00 uur
Waar: Van der Valk Haarlem
Sprekers: 
Prof. Dr. Floortje Scheepers (Hoogleraar Innovatie in de GGZ) – Dr. Marcel Slockers (huisarts) en Michiel Vermaak AVG arts (beiden straatdokters)

PROGRAMMA:
16:30 uur inloop en inschrijving
17:00 uur: Opening
17:15- 18:15 uur: De Netwerkintake, hoe zet je deze in in de dagelijkse praktijk? – Floortje Scheepers

Floortje Scheepers is hoogleraar Innovatie in de psychiatrie aan de Universiteit Utrecht en een veel gevraagd inspirerend spreker over de ontwikkelingen en veranderingen binnen de GGZ. 

Mensen die te maken krijgen met psychische ontregeling lopen vaak op meerdere levensgebieden vast. Ook in de voorgeschiedenis spelen vaak verschillende problemen of (stress) factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de klachten in hun leven. Mensen zijn geen verzameling symptomen en zijn ook niet een ziekte. Mensen zijn complexe, adaptieve maar ook kwetsbare wezens met een levensverhaal. In dat levensverhaal krijgen mensen te maken met voor- en tegenspoed en periodes van balans en disbalans. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de individuele behoeften van patiënten die soms meer te maken kunnen hebben met zingeving of betekenis dan met de klachten zelf. Door deze meer holistische kijk op mensen zijn er modellen ontstaan om problemen in kaart te brengen en kunnen als inspiratiebron beschouwd worden in de deze eerste stap van de herstelondersteunende probleemanalyse. 

Belangrijk voor de huisarts en de POHGGZ die vaak daarin de eerste stap zijn!

Kijk ook naar Floortje op YouTube: Waarom we psychiatrische patiënten tekort doen: psychiater Floortje Scheepers – YouTube

18:15-19:00 uur      Gezamenlijke maaltijd 
19:00-19:45 uur      LVB, nooit doorsnee! Mensen met LVB, herkennen en behandelen – Marcel Slockers en Michiel Vermaak

Marcel Slockers en Michiel Vermaak zijn twee bevlogen straatdokters uit Rotterdam. Zij nemen je mee in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking

Mensen met LVB worden niet altijd goed herkend in de huisartsen praktijk. Hierdoor ontbreekt nogal eens passende zorg en aandacht voor deze speciale groep, terwijl ze toch vaak, frequente bezoekers zijn van onze praktijken. Om LVB’ers mét hun specifieke problemen beter te herkennen en adequate begeleiding te bieden, organiseert de HZK een nascholing voor huisartsen, POH-S en POH-GGZ. Een inspirerende en praktische presentatie met achtergrond informatie, veel sprekende voorbeelden en handige tips voor de dagelijkse praktijk. 

19:45-20:00 uur     Pauze, koffie/thee 
20:00-21:00 uur     Vervolg presentatie LVB en gelegenheid om vragen te stellen 
21:00 uur                Drankje ter afsluiting 

Deze avond wordt je aangeboden door HZK. Bij inschrijving committeer je je zich aan deelname. Bij no-show (zonder of te laat afmelden) ontvang je een factuur van €50,00 per persoon.

Je kunt annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Aanmelden kan door alle velden in onderstaand formulier in te vullen.

Let op; na inschrijving ontvang je, via scholing@hczk.nl, een bevestiging. Deze kan ook in je spam terechtkomen. Als je geen bericht krijgt hebben wij jouw inschrijving niet goed ontvangen. In dat geval kan je contact opnemen met scholing@hczk.nl zodat wij de inschrijving in orde kunnen maken en bevestigen.

Andere scholingen

Dialoogsessie jeugd 12 december: wachtlijsten, crisiszorg en overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ

Huisartsen, POH-GGZ Jeugd, Consortia

  12 december 2023   

  17:00

-18:00 uur

Dialoogsessie jeugd 22 november: wachtlijsten, crisiszorg en overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ

Huisartsen, POH-GGZ Jeugd, Consortia

  22 november 2023   

  17:00

-18:00 uur

Terugkombijeenkomst BBL – 5 oktober 2023 – VOL

  05 oktober 2023   

  18:00

-21:00 uur