Opfrismiddag Patiëntgericht communiceren. Thema: Patiënten met een taalbarrière

Doktersassistenten

28 juni 2023

13:00

-17:00 uur

Tijdens de bijscholing PGC  hebben we o.a. stilgestaan bij het omgaan met patiënten met een taalbarrière. Deze opfrismiddag gaan we opnieuw hier aandacht aan besteden. We kijken hoe het jou ondertussen gelukt is of wat jij daarover nog zou willen leren. Er komen deze middag doktersassistenten uit verschillende praktijken bij elkaar zodat we ook van elkaar kunnen leren. Wat kan je zeggen, welke taal gebruik je, wat spreek je af met je collega’s of met jouw PO. Hoe kan je aansluiten bij de cultuur van de ander. Kom met een eigen casus aan en ook deze keer zorgt Caroline ervoor dat n.a.v. o.a. jouw intakeformulier een programma met het thema Patiënten met een taalbarrière wordt samengesteld.

Voor wie: Doktersassistenten
Wanneer: 28 juni 2023
Tijd: 13:00 – 17:00 uur (start om 13:00 uur met een lunch)
Waar: Huis Leyduin, Vogelenzang

Deze nascholing word je kosteloos aangeboden door HZK. Bij inschrijving committeer je je aan deelname. Bij no-show (zonder of te laat afmelden) ontvang je een factuur van €50,00 per persoon.

Je kunt annuleren tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Aanmelden kan door alle velden in onderstaand formulier in te vullen.

Let op; na inschrijving ontvang je direct, via scholing@hczk.nl, een bevestiging. Deze kan ook in je spam terechtkomen. Als je geen bericht krijgt hebben wij jouw inschrijving niet goed ontvangen. In dat geval kan je contact opnemen met scholing@hczk.nl zodat wij de inschrijving in orde kunnen maken en bevestigen.

Andere scholingen

Dialoogsessie jeugd 12 december: wachtlijsten, crisiszorg en overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ

Huisartsen, POH-GGZ Jeugd, Consortia

  12 december 2023   

  17:00

-18:00 uur

Dialoogsessie jeugd 22 november: wachtlijsten, crisiszorg en overgang van jeugdzorg naar volwassen GGZ

Huisartsen, POH-GGZ Jeugd, Consortia

  22 november 2023   

  17:00

-18:00 uur

Terugkombijeenkomst BBL – 5 oktober 2023 – VOL

  05 oktober 2023   

  18:00

-21:00 uur