Training patiëntgericht communiceren 30 mei/ 13 juni en terugkomdag 19 september

Doktersassistenten

13:00

-17:30 uur

Door o.a. de Coronacrisis is de werkdruk bij de doktersassistenten groter geworden. Even de tijd nemen voor patiënten die dat nodig hebben is lastig. Daarnaast is er een groep patiënten die kampen met taalachterstand, laaggeletterdheid of beperkte vaardigheden. Men ervaart ook een tekort aan collega’s, waardoor de werkdruk is verhoogd. Allerlei zaken die het communiceren niet bevorderen.

Reden genoeg om aandacht te besteden aan communicatie. In deze praktisch gerichte training ontvang je handvatten en verkrijg je inzichten door o.a. te sparren met je collega’s uit de regio. Iedereen krijgt de gelegenheid om middels rollenspellen eigen casussen te oefenen, dit alles binnen een veilige omgeving.

De trainingsdagen vinden in de middag plaats. Tussen de eerste twee trainingsdagen zit twee weken en na ongeveer drie maanden is er een terugkomdag. In de tussenliggende periode blijft men actief door een buddy-systeem, opdrachten of herinneringsmails.

Voor wie: Doktersassistenten
Wanneer: Dinsdag 30 mei, 13 juni en terugkomdag op 19 september
Tijd: 13:00 uur – 17:30 uur (13:00 uur inloop met broodjes), start 13:30 uur
Waar: Leyduin, Vogelenzang

Gewenste situatie: een betere sfeer achter de balie en de telefoon. Dat patiënten zich gehoord voelen. Dat er ruimte en ontspanning ontstaat. Dat gesprekken niet eindeloos duren en er geen welles-nietes gesprekken plaatsvinden. Dat er ondanks drukte toch geluisterd wordt. Ook en juist naar jou!

Deze nascholing word je kosteloos aangeboden door HZK. Bij inschrijving committeer je je aan deelname aan de gehele nascholing. Bij no-show (zonder of te laat afmelden) ontvang je een factuur van €150,00 per persoon.

De nascholing bestaat uit 3 aparte en op elkaar aansluitende dagdelen, het is niet mogelijk om 1 dagdeel te missen. Je kunt annuleren tot uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Aanmelden kan door alle velden in onderstaand formulier in te vullen.

Let op; na inschrijving ontvang je direct, via scholing@hczk.nl een bevestiging. Deze kan ook in je spam terechtkomen. Als je geen bericht krijgt hebben wij jouw inschrijving niet goed ontvangen. In dat geval kan je contact opnemen met scholing@hczk.nl zodat wij de inschrijving in orde kunnen maken en bevestigen. 

Andere scholingen

Leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij DM2 – 26 sept/21 nov

POH somatiek, leefstijlcoaches en diëtiste, apothekersassistenten

  26 september 2023   

  17:30

-20:15 uur

Positieve Gezondheid – Intervisie Positieve gezondheid/ ZZ naar GG 19 juni/27 juni

HA - POH - DA

  19 juni 2023   

  17:15

-18:15 uur

Workshop Werkgeluk, veerkracht en inspiratie

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, POH-GGZ

  26 september 2023   

  17:15

-20:30 uur