Training patiëntgericht communiceren 5 en 26 Oktober, terugkomdag 14 December

Doktersassistenten

13:00

-18:00 uur

Door o.a. de Coronacrisis is de werkdruk bij de doktersassistenten groter geworden. Even de tijd nemen voor patiënten die dat nodig hebben is lastig. Daarnaast is er een groep patiënten die kampen met taalachterstand, laaggeletterdheid of beperkte vaardigheden. Men ervaart ook een tekort aan collega’s, waardoor de werkdruk is verhoogd. Allerlei zaken die het communiceren niet bevorderen.

Reden genoeg om aandacht te besteden aan communicatie. In deze praktisch gerichte training ontvang je handvatten en verkrijg je inzichten door o.a. te sparren met je collega’s uit de regio. Iedereen krijgt de gelegenheid om middels rollenspellen eigen casussen te oefenen, dit alles binnen een veilige omgeving.

De twee trainingsdagen vinden in de ochtend van 8.30 tot 12.30 plaats. Tussen de twee trainingsdagen zit twee weken en na ongeveer drie maanden is er een terugkomdag. In de tussen liggende periode blijft men actief door een buddy-systeem, opdrachten of herinneringsmails.

Locatie: Turquiose, Haarlem

Gewenste situatie: een betere sfeer achter de balie en de telefoon. Dat patiënten zich gehoord voelen. Dat er ruimte en ontspanning ontstaat. Dat gesprekken niet eindeloos duren en er geen welles-nietes gesprekken plaatsvinden. Dat er ondanks drukte toch geluisterd wordt. Ook en juist naar jou!

Deze nascholing wordt u aangeboden door HZK. Bij inschrijving committeert u zich aan deelname aan de gehele nascholing. Bij no-show (zonder of te laat afmelden) ontvangt u een factuur van €150,00 per persoon.

De nascholing bestaat uit 3 aparte en op elkaar aansluitende dagdelen, het is niet mogelijk om 1 dagdeel te missen. U kunt annuleren tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Aanmelden kan door alle velden in onderstaand formulier in te vullen.

Let op; na inschrijving ontvang je, via info@hczk.nl, een bevestiging. Deze kan ook in je spam terechtkomen. Als je geen bericht krijgt hebben wij jouw inschrijving niet goed ontvangen. In dat geval kan je contact opnemen met info@hczk.nl zodat wij de inschrijving in orde kunnen maken en bevestigen.

Andere scholingen

Conferentie Spoedpost SSZK 22-09

Voor alle huisartsen, triagisten en chauffeurs

  22 september 2022   

  14:30

-21:00 uur

Conferentie Spoedpost SSZK 13-09

Voor alle huisartsen, triagisten en chauffeurs

  13 september 2022   

  14:30

-21:00 uur

Op 13-09 en 22-09 vind de spoedpostconferentie plaats. Wij nodigen jullie van harte uit om bij een van deze twee dagen aanwezig te zijn. Inloop is vanaf 14:00 en de conferentie duurt van 14:30-21:00.

Strand-BBQ SSZK

Voor alle artsen en medewerkers die de HAP Haarlem bemensen

  06 juli 2022   

  17:00

-- uur