Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin

Thema

Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin

Thema

Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen er een aantal probleemstellingen worden benoemd:

  • Veel vacatures voor een doktersassistente worden niet ingevuld binnen een half jaar;
  • Er is te weinig aanbod van stageplekken in de huisartsenpraktijk, waardoor het Novacollege genoodzaakt is een numerus fixus op de opleiding DA in te stellen;
  • Vanwege de hoge prijzen voor vastgoed en de beperkte beschikbaarheid is het voor bestaande huisartsenpraktijken lastig zich uit te breiden en is het voor startende huisartsen lastig een praktijkruimte te vinden;
  • Veranderende demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en een groeiend inwonersaantal, en het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd van meer dan 25 huisartsen de komende 5 jaar, zorgen voor een krapte aan huisartsen.

 

Vanuit bovenstaande probleemstellingen zal op de volgende gebieden ondersteuning worden ingezet vanuit de HOZK:

 

Project capaciteit Doktersassistenten

Het aantal vacatures voor doktersassistenten (gemiddeld >10) in de regio vertaalt zich in een hoge mate van urgentie om op dit onderwerp regionale ondersteuning aan te bieden. Veel praktijken zijn individueel bezig om doktersassistenten aan te trekken. Vacatures worden vaak moeizaam opgevuld. Bovendien is er op meerdere praktijken een snelle omloop van doktersassistenten. De urgentie om het tekort aan doktersassistenten onder de loep te nemen is vertaald ineen aantal deelprojecten:

  • Opzetten van een regionaal netwerk voor doktersassistenten met als doel het behoud van de werkzame doktersassistenten in de regio, verbetering van onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis. Tevens zullen er bijeenkomsten en nascholing worden georganiseerd.
  • In samenwerking met het Novacollege: praktijken motiveren een stagiaire aan te nemen, ontwikkeling eerstejaars stage, aanbieden workshops stagebegeleiding, met als doel om meer nieuwe aanwas doktersassistenten te creëren.
  • In samenwerking met het Novacollege: onderzoeken mogelijkheden voor het opzetten van een BOL-traject voor zij-instromers.

 

Voor informatie over de deelprojecten capaciteit doktersassistenten kan je contact opnemen met Femke Wijbenga, fwijbenga@hczk.nl.

Thema

Meekijkconsult

Bij een meekijkconsult consulteert de huisarts eenmalig een specialist. Dit kan door een digitale consultatie via ZorgDomein. De specialist kijkt …

Lees meer
Project

Praktijk­management

De HCZK heeft verschillende praktijkmanagers in dienst die worden ingezet bij huisartsenpraktijken in de regio. De praktijkmanagers werken in opdracht …

Lees meer
Project

OPEN

Het project OPEN ondersteunt huisartsen bij het realiseren van online inzage van hun patiënten van de eigen medische gegevens. Huisartsen …

Lees meer