CVRM

Gezamenlijk proberen de zorgverleners uit de regio u te helpen het verhoogd risico op (een herhaling van) hart- en vaatziekten (CVRM) te verminderen.

 

Uw huisarts en de praktijkondersteuner

Uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. U kunt altijd terecht bij uw huisarts wanneer u daar behoefte aan heeft. Indien nodig kan de huisarts overleggen met een medisch specialist (internist).

De praktijkondersteuner is een verpleegkundige of doktersassistente die een Hbo-opleiding heeft gevolgd om mensen met een chronische aandoening of een verhoogd risico daarop te begeleiden en te behandelen in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner heeft regelmatig contact met uw huisarts over uw situatie. In sommige situaties zal de praktijkondersteuner u naar de huisarts verwijzen.

Samen met de praktijkondersteuner en de huisarts kijkt u naar de invloed van de chronische aandoening op uw leven. U bespreekt wat u belangrijk vindt en nodig heeft rondom uw leven met een chronische aandoening. De huisarts of praktijkondersteuner zullen u controleren op vroege symptomen die kunnen wijzen op een beginnende hart- en vaatziekte. Denk hierbij aan het meten van bloeddruk, nierfunctie, cholesterol en suikers. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan voeding, bewegen, medicijngebruik en dergelijke. De praktijkondersteuner kan u advies en ondersteuning bieden bij het stoppen met roken.

 

Als de huisarts of praktijkondersteuner het nodig acht wordt u verwezen naar:

  • de diëtist voor een voedingsadvies. Voor patiënten met (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten is goede voeding erg belangrijk. De diëtist kijkt samen met u naar een goede balans in het eten.
  • een internist van het ziekenhuis voor verder onderzoek of behandeling.

 

Het is denkbaar dat u ter ondersteuning van de behandeling van uw klachten medicijnen krijgt. Uw apotheker verzorgt uw medicijnen en kan hierover uitleg geven.

 

Meer informatie over hart- en vaatziekten kunt u vinden op: