Diabetes Mellitus 2

Diabetes Mellitus 2

Gezamenlijk proberen zorgverleners uit de regio u te helpen om zo goed mogelijk te leren omgaan met diabetes, zodat u zo weinig mogelijk complicaties zult ondervinden.

 

Uw huisarts en de praktijkondersteuner

Uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. U kunt altijd terecht bij uw huisarts wanneer u daar behoefte aan heeft. Indien nodig kan de huisarts overleggen met een medisch specialist (internist).

De praktijkondersteuner is een verpleegkundige of doktersassistente die een Hbo-opleiding heeft gevolgd om mensen met een chronische aandoening of een verhoogd risico daarop te begeleiden en te behandelen in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner heeft regelmatig contact met uw huisarts over uw situatie. In sommige situaties zal de praktijkondersteuner u naar de huisarts verwijzen.

Samen met de praktijkondersteuner en de huisarts kijkt u naar de invloed van de chronische aandoening op uw leven. U bespreekt wat u belangrijk vindt en nodig heeft rondom uw leven met een chronische aandoening. Daarnaast krijgt u informatie over uw chronische aandoening of uw risico daarop en wordt er aandacht besteed aan bewegen, roken, medicijngebruik en dergelijke. De huisarts of praktijkondersteuner zullen bepaalde controles uitvoeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het meten van gewicht of bloeddruk, een verwijzing voor een fundusfoto (oogonderzoek) of bloedonderzoek. Als de huisarts of praktijkondersteuner het nodig acht wordt u verwezen naar de diëtist, podotherapeut of medisch specialist.

 

De diëtist

Als de diagnose diabetes gesteld is, of als u insuline moet gaan spuiten, krijgt u van de diëtist voedings- en levensstijladviezen. Een gezonde levensstijl is uw belangrijkste wapen tegen de complicaties van Diabetes, minstens zo belangrijk als de geneesmiddelen die u van de dokter voorgeschreven krijgt. Als het u lukt om deze adviezen op te volgen zullen bloedsuikerspiegel, gewicht, cholesterolgehalte en bloeddruk verbeteren.

 

Het laboratorium

Regelmatig wordt uw bloed gecontroleerd op glucose, cholesterol, het lange-termijn-suikergehalte (HBA1c) en nierfunctie. De urine wordt gecondoleerd op eiwitverlies. De resultaten worden bij uw eerstvolgende controle in de huisartsenpraktijk besproken.

 

De optometrist en de oogarts

U wordt één keer per twee jaar doorverwezen naar een optometrist voor een foto van het netvlies. Als gevolg van Diabetes kan bloedvatschade in het netvlies ontstaan. De resultaten van deze fundusfoto kunt u bij de huisarts opvragen. In geval van afwijkingen kan de huisarts overleggen met een oogarts.

 

De podotherapeut

Door diabetes kunnen bloedvaatjes en zenuwen beschadigd raken. Daardoor stroomt het bloed minder goed door de benen en voeten. Als de huisarts het nodig vindt zal deze u doorverwijzen naar de podotherapeut voor behandeling van uw voeten.

 

De apotheek

Uw apotheker verzorgt uw medicijnen en kan hierover uitleg geven.

 

Meer informatie over diabetes kunt u vinden op: