Privacywetgeving

Privacywetgeving

Algemeen

De HOZK ondersteunt de huisartsen in hun zorgproces binnen de (keten)zorg. Dit betekent dat de HOZK declaratiegegevens van patiënten verwerkt. Hiervoor heeft de HOZK verwerkersovereenkomsten afgesloten met de zorgaanbieders en andere verwerkers. De HOZK verwerkt alle gegevens in een beveiligde netwerk omgeving. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij u en de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Rechten

Voor het doen van declaraties verwerkt HOZK patiëntgegevens. U hebt recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen dan heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 

Klachten

Als u klachten of complimenten hebt over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met Huisartsen Zuid Kennemerland eo. Huisartsen Zuid Kennemerland eo heeft bij ingewikkelde vraagstukken de mogelijkheid een Functionaris Gegevensbescherming in de 2e lijn in te schakelen.