COVID-19

COVID-19

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. ondersteunt de huisartsen in de regio met informatie en organisatie rondom Covid-19.

Op dit moment hebben huisartsen geen formele rol bij de Covid-19 vaccinaties. Huisartsen kunnen indien gewenst zelf Covid-19 vaccinaties geven bij niet-mobiele thuiswonende patiënten. Huisartsen kunnen contact opnemen met de GGD voor het verkrijgen van spuiten. Vergoeding voor de gezette vaccinaties die gezet zijn tot en met 2022 verloopt via het SNPG. Vaccinaties die gezet zijn na 1 januari 2023 kunnen gedeclareerd worden bij de GGD. Voor vragen over dit proces kan je contact opnemen met HZK.

HZK heeft nog een kleine voorraad PBM. Indien een praktijk hier behoefte aan heeft, kan contact opgenomen worden met het secretariaat. 

Zorg

Goede huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Chronische zorg

Ondersteuning bij ontwikkelen en organiseren van ketenzorg.

Lees verder →

Netwerk GGZ

Samenwerking tussen huisartsen en GGZ zorverleners.

Lees verder →

Wijkgerichte zorg

Zorg voor kwetsbare ouderen.

Lees verder →

Behandel-wensengesprekken

In gesprek met een patiënt over de gewenste zorg.

Lees verder →

Spreekuur beweegapparaat

Eenmalige consultatie door een kaderarts en fysiotherapeut.

Lees verder →

Covid-19

Huisartsen crisisteam voor het bestrijden van Covid-19.

Lees verder →