Netwerk GGZ

Netwerk GGZ

Huisartsen Zuid Kennemerland eo organiseert en financiert via dit netwerk de samenwerking tussen de aangesloten huisartsen en de diverse GGZ zorgverleners uit de regio. Het doel van deze samenwerking is de kwaliteit van zorg voor de GGZ patiënten te verbeteren door:

  1. Overlegstructuren te bieden voor de verschillende zorgverleners. De huisarts blijft behandelaar, indien deze dit nodig acht kan hij/zij overleggen met een eerstelijns psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.
  2. Het maken van samenwerkingsafspraken tussen de verschillende zorgverleners.
  3. Organisatie van (na)scholing GGZ voor de praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijk, zodat zij op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten.
  4. Organisatie van e-health. Aangesloten praktijken maken gebruik van de e-health mogelijkheden van Therapieland

 

Ben je zorgverlener en wil je deelnemen aan het netwerk GGZ? Stuur ons een mail om deel te nemen of meer informatie te ontvangen.

Zorg

Goede huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Chronische zorg

Ondersteuning bij ontwikkelen en organiseren van ketenzorg.

Lees verder →

Netwerk GGZ

Samenwerking tussen huisartsen en GGZ zorverleners.

Lees verder →

Wijkgerichte zorg

Zorg voor kwetsbare ouderen.

Lees verder →

Behandel-wensengesprekken

In gesprek met een patiënt over de gewenste zorg.

Lees verder →

Spreekuur beweegapparaat

Eenmalige consultatie door een kaderarts en fysiotherapeut.

Lees verder →

Covid-19

Huisartsen crisisteam voor het bestrijden van Covid-19.

Lees verder →