Beeldbellen

Beeldbellen

De HOZK ondersteunt de praktijken om het beeldbellen een duurzaam onderdeel van de reguliere zorg te maken.

Tijdens de 1e COVID-19 golf begin 2020 is de urgentie van beeldbeloplossingen toegenomen. De HOZK heeft toen een selectie van aanbieders gemaakt; aanbieder Weseedo kwam daar als beste uit. Tot op heden biedt de HOZK het gebruik van WeSeeDo aan in de regio Zuid-Kennemerland en Midden-Kennemerland. Ook in de reguliere zorg kan het gebruik van beeldbellen bijdragen aan een efficiëntie slag in de praktijk. De HOZK is daarom in samenspraak met de ICT commissie een traject gestart met consultancybureau Kinase om beeldbellen een duurzaam onderdeel te maken van het reguliere zorgproces in de praktijk. Op dit moment doen 35 praktijken mee met een uitgebreid implementatietraject van het beeldbellen in de reguliere zorg. 

Vanuit het selectietraject beeldbelapplicaties is WeSeeDo als preferred supplier uitgekozen. Dit betekent dat de HOZK regionale samenwerking met WeSeeDo aangaat en prijsafspraken maakt voor de huisartspraktijken. Ook zal er gekeken worden naar een duurzame koppeling tussen WeSeeDo, de HISsen en de portalen.

Wil je ook beeldbellen uitgebreid implementeren in je praktijk? Neem dan contact op met Jaap Davids of Femke Wijbenga via digitalisering@hczk.nl

Andere digitaliseringen

Digitalisering

Visie digitalisering

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

CMIO’s en ICT Commissie

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

Ondersteuning HIS

Begin 2022 zijn er vanuit het HIS selectietraject 3 preferred suppliers geselecteerd (Health Connected, OnmiHis en Pharmapartners, waarmee de HOZK regionale samenwerkingsafspraken maakt en inkoopvoorwaarden en prijs onderhandelingen voert voor de huisartsen.

Lees meer