Zorg

Voor zorgverleners

Zorg

Voor zorgverleners

Chronische zorg

HZK eo maakt met de zorgverzekeraars afspraken over de organisatie van chronische zorg in de regio Zuid Kennemerland en de financiering daarvan. Daarnaast maakt Huisartsen Zuid Kennemerland eo namens de huisartsen (transmurale) samenwerkingsafspraken met andere disciplines in de regio ter bevordering van de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners...

Lees verder →

GGZ

HZK eo organiseert en financiert via dit netwerk de samenwerking tussen de aangesloten huisartsen en de diverse GGZ zorgverleners uit de regio. Het doel van deze samenwerking is de kwaliteit van zorg voor de GGZ patiënten te verbeteren...

Lees verder →

Ouderenzorg

Door de gezondheid van ouderen en toekomstige ouderen goed in beeld te hebben en goede samenwerkingsafspraken met partners in het sociaal en medisch domein te hebben, voorkomen we onnodige (huisartsen)zorg en onnodige acute zorg in een latere fase van het leven....

Behandel-wensengesprekken

Het project behandelwensengesprekken is volop in ontwikkeling in onze regio Zuid Kennemerland. Het helpt je als zorgverlener om te handelen in de geest van de patiënt en diens wensen...

Lees verder →

Spreekuur beweegapparaat

Soms is het niet evident of een patiënt met schouder- en/of knieklachten doorgestuurd moet worden naar de 2e lijn of regulier behandeld moet worden in de 1e lijn. Indien je twijfelt als zorgverlener, kan je de patiënt doorverwijzen naar een Spreekuur Beweegapparaat...

Lees verder →

Gecombineerde Leefstijl Interventie

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoonten, meer bewegen en eventueel individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen...

Lees verder →

Covid-19

Sinds maart 2020 heeft Nederland te maken met Covid-19. Huisartsen Zuid Kennemerland eo heeft een crisisteam opgericht waarin huisartsen en kantoormedewerkers van Huisartsen Zuid Kennemerland eo samenwerken om de regio zo goed mogelijk te ondersteunen in het bestrijden van Covid-19...

Lees verder →

Spoedpost

Huisartsen werkzaam in Zuid Kennemerland kunnen zich aansluiten bij de SSZK om diensten te kunnen draaien op de Spoedpost in Haarlem. Huisartsen kunnen zich inschrijven voor een dienst via de Waarneemapp. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de Spoedpost. De protocollen voor het werken op de Spoedpost staat op NHZ Connected. De Spoedpost heeft een eigen website, www.spoedpost.nl.

Wijkgerichte zorg

Met Wijkgerichte Zorg krijgen kwetsbare ouderen in Zuid-Kennemerland de juiste zorg en aandacht. Zo zorgen wij als professionals er samen voor, dat deze ouderen veilig in hun eigen omgeving blijven wonen...