Ondersteuningsaanbod

Ondersteuningsaanbod

Hieronder vind je ons ondersteuningsaanbod. Hier vind je de verschillende onderdelen waarmee HZK de huisartsenpraktijken in Zuid- en Midden-Kennemerland ondersteunt en hoe je in contact komt met de juiste contactpersoon.

OnderwerpOndersteuning HZKMeer informatie?
Zorg
Ketenzorg DM/CVRM/COPDAls huisartsenpraktijk kan je deel nemen aan de door HZK regionaal gecontracteerde ketens. HZK maakt samenwerkingsafspraken met de ketenpartners en regelt de financiële afhandeling en verantwoording naar de verzekeraar. Wil je meer weten over de ketenzorg? Neem dan contact op via chronischezorg@hczk.nl
De HOZK zet ervaren POH-S in, om aan nieuwe praktijkhouders en/of POH-S uitleg te geven over het opzetten van ketenzorg en de verwerking daarvan in het HIS. Heb je hier behoefte aan laat dat ons weten via een mail aan wbrom@hczk.nl
GGZBij deelname aan het Netwerk GGZ wordt de consultatie centraal geregeld en krijg je toegang tot Therapieland. HZK organiseert centraal scholing en intervisie voor de POH GGZ in de regio.

Heb je interesse om aan te sluiten bij het Netwerk, of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar ggz@hczk.nl
Daarnaast vertegenwoordigd HZK de huisartsen m.b.t. GGZ wachttijden problematiek in gesprekken met verzekeraars, gemeenten en GGZ instellingen.Meer informatie? Mail dan naar ggz@hczk.nl
AnderhalvelijnszorgConsultatie kaderartsen en gespecialiseerde huisartsen DM, CVRM is mogelijk via het platform HealthConnected. Hoe je dit doet lees je hier
Voor advies over behandeling of verwijzen bij schouder- en knieklachten kan je ook eenmalig verwijzen naar het Spreekuur Beweegapparaat (kaderarts + fysiotherapeut).Uitleg over verwijzen
HZK maakte financierings- en samenwerkingsafspraken voor consultatie met de 2e lijn. Dit Meekijkconsult kan worden aangevraagd via Zorgdomein en wordt vergoed voor de praktijk. Meer informatie vind je hier
Samenwerking rond kwetsbare ouderen/WGZPraktische ondersteuning van de praktijken bij het leveren van de zorg aan ouderen. Ondersteuning en scholing POH.Wil je meer weten of ondersteuning? Stuur dan een mail.
Maken van regionale samenwerkingsafspraken (namens de huisartsen) rondom kwetsbare ouderen met VVT instellingen en andere zorgpartners.
Ontwikkelen digitaal communicatieplatform rondom de kwetsbare ouderen.Meer weten over het platform of over de gelden? Stuur dan een mail
Secundaire preventieIn de regio zijn op initiatief van huisartsen pilots gestart m.b.t. Stoppen met Roken, Online leefstijl en Opvolging na Bariatrische chirurgie.Heb je zelf een innovatief idee voor zorg in de regio, heb je interesse om nog in te stromen bij de pilot Bariatrie? Stuur dan een mail naar chronischezorg@hczk.nl
Daarnaast vertegenwoordigt de HZK de huisartsen in de werkgroep GLI (leefstijlcoaches, GGD) in de regio.Wil je meer weten over de werkgroep GLI? Stuur dan een mail naar chronischezorg@hczk.nl
Samenwerking in de regio
Lokaal Zorg VerbandEen lokaal zorgverband ondersteunt de huisartsenpraktijken in de praktijk overstijgende samenwerking en afstemming met andere zorgpartijen (bijv. paramedici, apotheek, thuiszorg, sociaal domein). In een lokaal zorgverband wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingen voor knelpunten in de zorg. Bij voorkeur met meerdere huisartsenpraktijken zodat niet iedere huisartsenpraktijk zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. HZK ondersteunt bij het oprichten van een LZV en is het aanspreekpunt voor de financiering die de zorgverzekeraar hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Lees op deze pagina meer over LZV’s
InkoopplatformHZK is een samenwerking aangegaan met inkoopplatform InkoopXL. Via een account bij InkoopXL kunnen praktijken verschillende goederen en diensten inkopen met korting. HZK kan hier eigen aanbod aan toevoegen, als daar behoefte aan is.Klik hier voor de site van InkoopXL.
Ondersteuning kwaliteitsmanagementDe HZK biedt de praktijken ondersteuning op het gebied van praktijkaccreditatie en door inzet van de Praktijkdiagnose. Wil je ondersteuning in het accreditatietraject en een pre-audit? Of wil je weten hoe je praktijk ervoor staat op het gebied van financiën, personeelstevredenheid, patiëntenpopulatie en toekomstvisie? Neem dan contact op met: info@hczk.nl
Continuïteit
BBL traject voor doktersassistentenHZK heeft samen met het NOVA college een BBL traject opgezet voor doktersassistenten. In 2 jaar wordt een medewerker met een leer-werkovereenkomst opgeleid tot doktersassistent. Praktijken kunnen aangeven met een BBL doktersassistent te willen werken. HZK zoekt dan een geschikte kandidaat en zorg voor de informatievoorziening rondom contracten en subsidies. Meer weten? Stuur een mail.
Opleiding ouderenzorg voor POHHZK heeft samen met InHolland een opleiding Ouderenzorg voor POH-S opgericht. In een jaar worden POH-S opgeleid tot POH Ouderenzorg. Voor meer informatie Stuur een mail.
Na- en bijscholingenDe HZK biedt voor alle verschillende functies binnen de huisartsenpraktijk regelmatig scholingen aan. Daarnaast ondersteunt de HZK intervisie groepen voor praktijkmanagers, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Wil je meer weten over de verschillende na- en bijscholingen? Check dan ons scholingsoverzicht. Heb je vragen over scholingen of zou je graag een incompany scholing willen organiseren in de praktijk? Neem dan contact op met coordinatiepunt@hczk.nl.
DA op AfstandHZK biedt huisartsenpraktijken de mogelijkheid om bij onvoorziene en onverwachte afwezigheid van doktersassistenten gebruik te maken van ingekochte Doktersassistenten op Afstand. Deze Doktersassistenten op Afstand kunnen de telefoonwaarnemen (geheel of gedeeltelijk) overnemen van de praktijk.Meer weten? Klik hier.
Begeleiding bij praktijkwijziging: praktijkstart, overname, associatie en dissociatiePraktijkhouders die hun praktijk willen overdragen, associëren of dissociëren en niet-praktijkhouders die een praktijk willen starten of overnemen kunnen hulp krijgen van een ervaren praktijkmanager voor het begeleiden van deze wijziging. Meer weten? Klik hier.
Praktijkmanager detacheringHZK detacheert praktijkmanagers bij praktijken. Deze praktijkmanager wordt voor langere tijd gekoppeld aan een praktijk. Meer weten? Klik hier.
Praktijkmanager op projectbasis of afstandHeb je extra hulp nodig bij een project in je praktijk zoals een verhuizing, aanstaande NPA audit of wijziging in structuur of personeel? Dan kan HZK een praktijkmanager op projectbasis inzetten bij de praktijk. Heb je af en toe behoefte aan ondersteuning van een praktijkmanager die je kan vragen om iets uit te zoeken of mee te denken? Maak dan gebruik van de praktijkmanager op afstand. Meer weten? Klik hier.
Netwerk praktijkmanagementBen je praktijkmanager in de regio en wil je graag in contact komen met andere praktijkmanagers en deel uitmaken van het netwerk? Mail dan voor meer informatie.
Ondersteuning bij zoeken naar huisvestingBen je op zoek naar andere huisvesting voor je praktijk? Lees dan hier over wat HZK voor je kan betekenen.
Digitalisering
Ondersteuning HISHZK ondersteunt 3 HISsen in de regio: Medicom, OmnHis en Health Connected. Dit betekent dat er regionale prijsafspraken en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt en trainingen verzorgd worden ter optimalisatie van het gebruik. Heb je een expliciete vraag over het gebruik van het HIS in jouw praktijk? Dan kan een super-user jou helpen. Neem contact op met digitalisering@HCZK.nl
Ondersteuning patiëntenportalen en PGO'sHZK helpt praktijken om het gebruik van het patiëntenportaal onder patiënten te verhogen en ondersteunt de huisartsen om zoveel mogelijk uit het gebruik van het portaal te halen. Heb je een expliciete vraag over het gebruik van het portaal in jouw praktijk? Dan kan een super-user jou helpen. Neem contact op met digitalisering@hczk.nl
TherapielandToepassing van eHealth zal de kwaliteit van leven van onze patiënten verbeteren en de zorg vereenvoudigen en mogelijk leiden tot meer zelfregie, meer zelfstandigheid, bewustwording, minder fysieke belasting en meer mogelijkheden in de thuisomgeving. Therapieland ondersteunt hierin. Bovendien heeft de HZK regionale samenwerkings- en prijsafspraken gemaakt, wat voordelen oplevert voor de praktijk. Wil je ondersteuning bij de implementatie van Therapieland? Dan kan een super-user jou helpen. Neem contact op met digitalisering@hczk.nl voor meer informatie over Therapieland.
WeSeeDoHZK ondersteunt de praktijken om het beeldbellen een duurzaam onderdeel van de reguliere zorg te maken. Bovendien heeft de HZK regionale samenwerkings- en prijsafspraken gemaakt, wat voordelen oplevert voor de praktijk.Heb je expliciete vragen over beeldbellen en het gebruik van WeSeeDo? Dan kan een super-user jou helpen. Of wil je ook beeldbellen uitgebreid implementeren in je praktijk? Neem dan contact op met digitalisering@hczk.nl.
Inzet digicoachHeb jij of heeft een collega hulp nodig bij het digitaal vaardiger worden in de praktijk? De HZK geeft hierin ondersteuning door het inzetten van digicoaches.Neem hiervoor contact op met digitalisering@hczk.nl
ICT vraagstukkenDe HZK ondersteunt de praktijken d.m.v. selectietrajecten van leveranciers (bijvoorbeeld VOIP, ondersteuning ICT infrastructuur). Heb je vragen over bijvoorbeeld applicaties, infrastructuur of telefonie? Neem dan contact op met digitalisering@hczk.nl
Communicatie
Ondersteuning bij patiëntcommunicatieAls er onderwerpen zijn waar alle patiënten in de regio mee te maken hebben, zorgt HZK voor een informatiepagina over dit onderwerp. Praktijken kunnen hiernaar verwijzen. Daarnaast kan HZK ook op verzoek ondersteunen bij de communicatie naar patiënten. Denk bijvoorbeeld aan het opmaken van folders, het verzorgen van inhoud en opmaak van sheets op wachtkamerschermen en inzetten van een laaggeletterheidscan. Wil hier meer over weten? Mail dan info@hczk.nl.
Ondersteuning bij mediacommunicatieWord je benaderd door de media voor een interview voor krant, radio of tv, dan kan HZK helpen. HZK denkt graag mee over de voorbereiding op het interview of kan op zoek naar een andere persoon om te interviewen als dat nodig is. Wil je meer weten? Mail dan info@hczk.nl.
Deelname NHZ ConnectedNHZ Connected een platform met twee functies: samenwerking in de regio en informatievoorziening naar de achterban. Huisartsen en hun medewerkers kunnen met een account voor NHZ Connected andere zorgverleners vinden en benaderen. Daarnaast stuurt HZK nieuwsbrieven naar de achterban via NHZ Connected en deelt HZK werkafspraken, protocollen en formats via dit systeem. Meer informatie en hoe je een account aanvraagt, vind je hier.
Duurzaamheid
Ondersteuning duurzaamheidElke maand deelt HZK duurzaamheidstips via de nieuwsbrief. Daarnaast is HZK bezig met het opzetten van een manier om de CO2 uitstoot van een praktijk te meten zodat verbetermaatregelen ingezet kunnen worden.Wil je hier meer over weten of wil je ondersteuning bij het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen? Stuur dan een mail.

Ondersteuning

Voor leden

Capaciteitsvraagstukken

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Scholingen en bijeen­komsten

Scholingen en bijeenkomsten HZK organiseert diverse scholingen voor alle medewerkers van de huisartsenpraktijk. Daarnaast verzamelen en inventariseren wij relevante bijeenkomsten …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer