Ons team

Ons team

Huisartsen Zuid Kennemerland eo wordt ondersteund door een aantal bureaumedewerkers. Hieronder staan de medewerkers benoemd, met daarbij vermeld welke aandachtsgebieden zij hebben.

Nout Waller

Directeur HOZK en SSZK

Josephine de Vries

Medisch directeur

Mirjam Dekker

Ondersteuning directie & bestuur

Denise Boon

Adviseur/ bestuursondersteuner HVMK -Lokaal zorgverband, samenwerking Midden-Kennemerland

Kim Bogaards

Secretariaat algemeen - Financiële administratie

Maltie Basdew

Algemeen secretariaat en secretariaat Kcoetz WGZ

Angenieta Maarsen

Secretariaat spoedpost - Planning dienstrooster spoedpost - algeheel secretariaat spoedpost

Jaap Davids

Coördinator spoedzorg en digitalisering - OPEN - HIS selectie - Beeldbellen - Implementatie HealthConnected HAPIS - Dienstrooster en roosterprogramma spoedpost

Femke Wijbenga

Manager digitalisering en kwaliteit | functionaris gegevensbescherming - Projecten versnellingsgelden - informatiebeveiliging - eHealth - spiegelinformatiebijeenkomsten - het nieuwe kwaliteitsdenken

Antos Zimmermann

Beleidsmedewerker digitalisering

Eva Euser

Manager eerstelijns ondersteuning en communicatie - Capaciteit - Communicatie - Meekijkconsult

Anneliet Giebels

Manager chronische zorg - Financiën - Ketenzorg - Ouderenzorg - GGZ - MTVP

Joyce Siepkes

Senior beleidsmedewerker zorgvernieuwing, GGZ en farmacie - GGZ - GGZ jeugd - RTA medicatieoverdracht - Farmacie - Spreekuur Beweegapparaat - Valpreventie - Behandelwensengesprekken - GLI

Wencke Brom

Projectondersteuner | Functioneel beheerder - Ondersteuning Ketenzorg - Behandelwensengesprekken - Aanmeldingen, wijzigingen HealthConnected, NHZ Connected, Website, Beeldbellen - Gli

Sarah van Voorbergen

Beleidsmedewerker wijkgerichte zorg - pilot coördinator HealthConnected Zorgdomein -Website WGZ -Doorontwikkeling WGZ Deskundigheidsbevordering VO, SO, IET -Communicatie WGZ. Patiënten en Mantelzorgers voor wijkgerichte zorg s.v.p. contact opnemen via https://wijkgerichte-zorg.nl/

Marcelle Wellema

Beleidsmedewerker ouderenzorg - Beleidsmedewerker Ouderenzorg - Ondersteuning praktijken - Zorgprogramma Ouderenzorg - POH netwerk - Contactpersoon POH

Marieke Vrijenhoek

Coördinator scholing en arbeidsmarkt

Marjolein Vermeij

Ondersteuner scholing en arbeidsmarkt

Ageeth de Ruig

Coördinator praktijkmanagement

Praktijkmanagers

De praktijkmanagers zijn in dienst van de HOZK, maar worden gedetacheerd bij verschillende praktijken. Elke praktijkmanager werkt bij 2 tot 3 praktijken in de regio. De HOZK ontvangt hiervoor een vergoeding van Zilveren Kruis. Kijk hier voor meer informatie over de inzet van een praktijkmanager.

Mariël Reuvers

Praktijkmanager

Wiebeke Pilot

Praktijkmanager

Anne-Marie van Hasselaar

Praktijkmanager

Sabine Klaassen

Praktijkmanager

Anna Schmaal

Praktijkmanager

Debbie Smit

Praktijkmanager

Mirjam Tromp

Praktijkmanager

Anouk Blokhuis

Praktijkmanager

Saskia van Engers

Praktijkmanager

Edna Schrijver

Praktijkmanager

Jennifer Westendorp

Praktijkmanager