Ons team

Ons team

Huisartsen Zuid Kennemerland eo wordt ondersteund door een aantal bureaumedewerkers. Hieronder staan de medewerkers benoemd, met daarbij vermeld welke aandachtsgebieden zij hebben.

Nout Waller

Directeur HOZK en SSZK

Josephine de Vries

Medisch directeur

Jennifer Westendorp

Ondersteuning Directie & Bestuur -financiële vragen -HR-zaken bureaumedewerkers

Mirjam Bik

Medewerker directie ondersteuning

Denise Boon

Adviseur/ bestuursondersteuner HVMK -Lokaal zorgverband, samenwerking Midden-Kennemerland

Maltie Basdew

Algemeen secretariaat en secretariaat Kcoetz WGZ

Kim Bogaards

Secretariaat Algemeen - Financiële administratie

Angenieta Maarsen

Secretariaat spoedpost - Planning dienstrooster spoedpost - algeheel secretariaat spoedpost

Sarah van Voorbergen

Beleidsmedewerker Wijkgerichte zorg - pilot coördinator HealthConnected Zorgdomein -Website WGZ -Doorontwikkeling WGZ Deskundigheidsbevordering VO, SO, IET -Communicatie WGZ. Patiënten en Mantelzorgers voor wijkgerichte zorg s.v.p. contact opnemen via https://wijkgerichte-zorg.nl/

Jaap Davids

Coördinator spoedzorg en digitalisering; - OPEN - HIS selectie - Beeldbellen - Implementatie HealthConnected HAPIS - Dienstrooster en roosterprogramma spoedpost

Joyce Siepkes

Beleidsmedewerker Zorgvernieuwing | Farmakundige; - GLI - Behandelwensengesprekken - Netwerk GGZ - Farmacie - Spreekuur Beweegapparaat

Femke Wijbenga

Coördinator digitalisering en kwaliteit | functionaris gegevensbescherming; - Projecten versnellingsgelden - informatiebeveiliging - eHealth - spiegelinformatiebijeenkomsten - het nieuwe kwaliteitsdenken

Antos Zimmermann

Beleidsmedewerker digitalisering

Eva Euser

Coördinator eerstelijns ondersteuning; - Communicatie - Huisvesting/huisarts capaciteit - Jeugdzorg - Meekijkconsult

Anneliet Giebels

Coördinator chronische zorg; - Implementatie HealthConnected ketenzorg - Ontwikkeling Brede Chronische Zorg

Marieke Vrijenhoek

Coördinator Scholing en Arbeidsmarkt

Ageeth de Ruig

Coördinerend Praktijkmanager

Wencke Brom

Projectondersteuner | Functioneel beheerder; - Aanmeldingen en wijzigingen Healthconnected, NHZ Connected App, Website, WeSeeDo - Ondersteuning HealthConnected, Gli, Vaccinaties

Nout Waller

Directeur HOZK en SSZK

Josephine de Vries

Medisch directeur

Jennifer Westendorp

Ondersteuning Directie & Bestuur -financiële vragen -HR-zaken bureaumedewerkers

Mirjam Bik

Medewerker directie ondersteuning

Denise Boon

Adviseur/ bestuursondersteuner HVMK -Lokaal zorgverband, samenwerking Midden-Kennemerland

Maltie Basdew

Algemeen secretariaat en secretariaat Kcoetz WGZ

Kim Bogaards

Secretariaat Algemeen - Financiële administratie

Angenieta Maarsen

Secretariaat spoedpost - Planning dienstrooster spoedpost - algeheel secretariaat spoedpost

Sarah van Voorbergen

Beleidsmedewerker Wijkgerichte zorg - pilot coördinator HealthConnected Zorgdomein -Website WGZ -Doorontwikkeling WGZ Deskundigheidsbevordering VO, SO, IET -Communicatie WGZ. Patiënten en Mantelzorgers voor wijkgerichte zorg s.v.p. contact opnemen via https://wijkgerichte-zorg.nl/

Jaap Davids

Coördinator spoedzorg en digitalisering; - OPEN - HIS selectie - Beeldbellen - Implementatie HealthConnected HAPIS - Dienstrooster en roosterprogramma spoedpost

Joyce Siepkes

Beleidsmedewerker Zorgvernieuwing | Farmakundige; - GLI - Behandelwensengesprekken - Netwerk GGZ - Farmacie - Spreekuur Beweegapparaat

Femke Wijbenga

Coördinator digitalisering en kwaliteit | functionaris gegevensbescherming; - Projecten versnellingsgelden - informatiebeveiliging - eHealth - spiegelinformatiebijeenkomsten - het nieuwe kwaliteitsdenken

Antos Zimmermann

Beleidsmedewerker digitalisering

Eva Euser

Coördinator eerstelijns ondersteuning; - Communicatie - Huisvesting/huisarts capaciteit - Jeugdzorg - Meekijkconsult

Anneliet Giebels

Coördinator chronische zorg; - Implementatie HealthConnected ketenzorg - Ontwikkeling Brede Chronische Zorg

Marieke Vrijenhoek

Coördinator Scholing en Arbeidsmarkt

Ageeth de Ruig

Coördinerend Praktijkmanager

Wencke Brom

Projectondersteuner | Functioneel beheerder; - Aanmeldingen en wijzigingen Healthconnected, NHZ Connected App, Website, WeSeeDo - Ondersteuning HealthConnected, Gli, Vaccinaties

Praktijkmanagers

De praktijkmanagers zijn in dienst van de HOZK, maar worden gedetacheerd bij verschillende praktijken. Elke praktijkmanager werkt bij 2 tot 3 praktijken in de regio. De HOZK ontvangt hiervoor een vergoeding van Zilveren Kruis. Kijk hier voor meer informatie over de inzet van een praktijkmanager.

Edna Schrijver

Praktijkmanager

Saskia van Engers

Praktijkmanager

Anouk Blokhuis

Praktijkmanager

Mirjam Tromp

Praktijkmanager

Debbie Smit

Praktijkmanager

Anna Schmaal

Praktijkmanager

Sabine Klaassen

Praktijkmanager

Anne-Marie van Hasselaar

Praktijkmanager

Edna Schrijver

Praktijkmanager

Saskia van Engers

Praktijkmanager

Anouk Blokhuis

Praktijkmanager

Mirjam Tromp

Praktijkmanager

Debbie Smit

Praktijkmanager

Anna Schmaal

Praktijkmanager

Sabine Klaassen

Praktijkmanager

Anne-Marie van Hasselaar

Praktijkmanager