Visie digitalisering

Visie digitalisering

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de nadruk ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Wij willen huisartsen(praktijken) t.a.v. de eerstelijnszorg een regie-voerende positie in de regio laten innemen op het gebied van digitalisering, met de nadruk primair op:

  • Het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk (goed werkklimaat)

  • De multidisciplinaire samenwerking (gegevensuitwisseling, eenheid van dossier)

  • De kwaliteit van de zorg aan onze patiënten.

Dit is de gedeelde visie van zowel Midden als Zuid Kennemerland. Deze visie en ambitie is toegespitst op meer regionale samenwerking door meer samenhang te creëren tussen alle losse digitaliseringsinitiatieven en te streven naar een steviger fundament.

Lees meer in het document Samen digitaal vooruit’.

 

Andere digitaliseringen

Digitalisering

CMIO’s en ICT Commissie

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

Ondersteuning HIS

Begin 2022 zijn er vanuit het HIS selectietraject 3 preferred suppliers geselecteerd (Health Connected, OnmiHis en Pharmapartners, waarmee de HOZK regionale samenwerkingsafspraken maakt en inkoopvoorwaarden en prijs onderhandelingen voert voor de huisartsen.

Lees meer
Digitalisering

eHealth

De HOZK ondersteunt de inzet van eHealth toepassingen in de huisartsenpraktijk met het oog op verbeteren van de efficiëntie van de zorg en het vergroten van de eigen regie van de patiënt.

Lees meer