HZK verbindt, verbetert en faciliteert

Over HZK

HZK verbindt, verbetert en faciliteert

Huisartsen Zuid Kennemerland eo is de publieke naam van de Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK), het samenwerkingsverband van praktijkhoudende huisartsen in de regio Zuid Kennemerland, en de onderliggende BV’s. 

Zorg

Voor zorgverleners

Chronische zorg

Ondersteuning bij ontwikkelen en organiseren van ketenzorg.

Netwerk GGZ

Samenwerking tussen huisartsen en GGZ zorverleners.

Ouderenzorg

Zorg voor kwetsbare ouderen en wijkgerichte zorg.

Behandel-wensengesprekken

In gesprek met een patiënt over de gewenste zorg.

Spreekuur beweegapparaat

Eenmalige consultatie door een kaderarts en fysiotherapeut.

Covid-19

Huisartsen crisisteam voor het bestrijden van Covid-19.

Praktijkvoering

Voor leden

Projecten en thema's

Huisartsen Zuid Kennemerland eo werkt aan een breed scala van projecten en thema’s. Klik hier voor meer informatie.

Ondersteuningsmogelijkheden

Ben je als huisarts op zoek naar concrete ondersteuningsmogelijkheden? Kijk hier welke vormen van ondersteuning kunnen worden.

Scholing en bijeenkomsten

Huisartsen Zuid Kennemerland eo besteed aandacht aan de ondersteuning van deskundigheidsbevordering praktijk breed, dus voor huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen, doktersassistenten en praktijkmanagers.

Digitalisering

Huisartsen Zuid Kennemerland eo heeft in 2019 een digitaliseringsvisie ontwikkeld, met als doel om aan de hand van die visie de digitalisering in de regio naar een hoger plan te tillen.

Samenwerking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland eo heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders te verbinden. Omdat Huisartsen Zuid Kennemerland eo de regio organisatie is in Zuid Kennemerland, heeft de organisatie een verantwoordelijkheid m.b.t. het goed organiseren van zorg in de regio en heeft hier een leidende positie in.

Voor patiënten

Ga naar de pagina met alle info voor patiënten.

Sarah van Voorbergen

Beleidsmedewerker wijkgerichte zorg - pilot coördinator HealthConnected Zorgdomein -Website WGZ -Doorontwikkeling WGZ Deskundigheidsbevordering VO, SO, IET -Communicatie WGZ. Patiënten en Mantelzorgers voor wijkgerichte zorg s.v.p. contact opnemen via https://wijkgerichte-zorg.nl/

Anneliet Giebels

Manager chronische zorg - Financiën - Ketenzorg - Ouderenzorg - GGZ - MTVP

Nout Waller

Directeur HOZK en SSZK

Ons team

Huisartsen Zuid Kennemerland eo wordt ondersteund door een aantal bureaumedewerkers. Hieronder staan de medewerkers benoemd, met daarbij vermeld welke aandachtsgebieden zij hebben.