Wie zijn wij

Wie zijn wij

HZK: VAN, VOOR EN DOOR HUISARTSEN

HZK is dé huisartsenorganisatie van de regio’s Zuid en Midden Kennemerland. De 128 aangesloten huisartsenpraktijken streven naar kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige zorg in de regio.

Ons werkgebied omvat de gemeentes Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en Velsen (regio Zuid Kennemerland) en de (gemeentes Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest (regio Midden Kennemerland).

HZK bestaat uit een coöperatie van huisartsen, een ondersteuningsorganisatie, een spoedzorgorganisatie en een organisatie voor Wijkgerichte zorg voor kwetsbare ouderen.

Organogram HZK

HZK Coöperatie

Alle huisartsen die werkzaam zijn in de regio Zuid Kennemerland, kunnen lid worden van HZK. De coöperatie stemt haar beleid af met het landelijke huisartsenbeleid door een afgevaardigde huisarts deel te laten nemen aan de ledenvergadering van de LHV Huisartsenkring Noord Holland Midden. Leden hebben stemrecht in de ledenraadsvergaderingen van HZK. Deze ledenraad neemt de beslissingen over voorstellen die door het HZK bestuur worden gedaan. Daarnaast kunnen leden ook toetreden tot het bestuur van HZK. Door het grote aantal leden is de coöperatie in staat daadwerkelijk een partij te zijn in het overleg met derden.

Lid worden? Meld je aan via info@hczk.nl

 

HZK Ondersteuning BV

Vanuit ons bureau in Velserbroek ondersteunen wij de huisartsen uit deze regio’s op het gebied van organisatie en innovatie, zoals digitalisering, deskundigheidsbevordering, praktijkorganisatie, samenwerking in de wijk en het vormgeven van multidisciplinaire zorg.

Daarnaast vertegenwoordigen wij onze huisartsen op de verschillende regionale en landelijke overlegtafels en onderhouden wij contacten met stakeholders, zoals gemeentes en Zilveren Kruis.

Op de pagina’s over zorg, digitalisering en ondersteuning vind je meer informatie over onze activiteiten en zorgthema’s.

 

HZK Spoedzorg BV

HZK Spoedzorg organiseert namens de in Zuid Kennemerland gevestigde huisartsen de spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekend. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het invullen van de diensten op de Huisartsen-Spoedpost in Haarlem Noord en Haarlem Zuid.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Spoedpost.

 

HZK Wijkgerichte Zorg BV

Via HZK Wijkgerichte Zorg worden zorgverleners bij elkaar gebracht voor de zorg voor (kwetsbare) ouderen in Zuid Kennemerland. Met goede zorg en deskundige aandacht zorgen deze professionals er samen voor dat een oudere veilig in de eigen omgeving kan blijven wonen.

Zie de website van de Wijkgerichte Zorg voor meer informatie.