Datamanagement

Datamanagement

Datamanagement gaat over het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data.

Data kunnen de huisarts helpen bij de praktijkvoering en zorg. Hierbij valt te denken aan de versterking van de eigen informatiepositie (business intelligence) voor een betere sturing en het versterken van de zorgverlening door risicostratificatie en beslisondersteuning. HZK wil de praktijken ondersteunen bij het verkrijgen van de juiste data om de gewenste verbeteringen door te voeren. De benodigde data kunnen onder andere verkregen worden door het maken van een praktijkscan en een regiobeeld.

De HOZK heeft de ICT commissie, bestaande uit CMIO’s en huisartsen, getransformeerd tot expertgroep datamanagement. Deze expertgroep zal vragen en wensen met betrekking tot datamanagement beoordelen en beantwoorden. Zo kunnen praktijken hun data optimaal gebruiken.

De HOZK ondersteunt de huisartsen ook bij informatiebeveiliging, zowel in het toetsen van regionaal gecontracteerde leveranciers als in ondersteunende producten en diensten voor de praktijken, bijvoorbeeld in relatie tot het correct uitvoeren van de wet AVG. 

Wil je meer weten over datamanagement en hoe HZK daarbij kan ondersteunen? Mail dan Femke Wijbenga, manager digitalisering en kwaliteit.

Andere digitaliseringen

Digitalisering

Visie digitalisering

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

CMIO’s en ICT Commissie

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

Ondersteuning HIS

Begin 2022 zijn er vanuit het HIS selectietraject 3 preferred suppliers geselecteerd (Health Connected, OnmiHis en Pharmapartners, waarmee de HOZK regionale samenwerkingsafspraken maakt en inkoopvoorwaarden en prijs onderhandelingen voert voor de huisartsen.

Lees meer