Digitalisering

Voor leden

Digitalisering

Voor leden

Visie digitalisering

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer

CMIO’s en ICT Commissie

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer

Ondersteuning HIS

Begin 2022 zijn er vanuit het HIS selectietraject 3 preferred suppliers geselecteerd (Health Connected, OnmiHis en Pharmapartners, waarmee de HOZK regionale samenwerkingsafspraken maakt en inkoopvoorwaarden en prijs onderhandelingen voert voor de huisartsen.

Lees meer

eHealth

De HOZK ondersteunt de inzet van eHealth toepassingen in de huisartsenpraktijk met het oog op verbeteren van de efficiëntie van de zorg en het vergroten van de eigen regie van de patiënt.

Lees meer

Datamanagement

datamanagement gaat over het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data.

Lees meer

Communicatie en gegevens­uitwisseling in de zorg

De kwaliteit van multidisciplinaire samenwerking valt of staat met de juiste digitale gegevensuitwisseling.

Lees meer

Veelvoorkomende ICT termen

Zie hier de infosheet over de veelvoorkomende ICT termen.

Lees meer

Beeldbellen

De HOZK ondersteunt de praktijken om het beeldbellen een duurzaam onderdeel van de reguliere zorg te maken. Tijdens de 1e …

Lees meer