Behandelwens­gesprekken

Behandelwens­gesprekken

Het project behandelwensgesprekken is volop in ontwikkeling in onze regio Zuid Kennemerland. Het helpt je als zorgverlener om te handelen in de geest van de patiënt en diens wensen. In een behandelwensgesprek bespreken kwetsbare ouderen met jouw als zorgverlener hun levensverwachting, kwaliteit van leven en welke behandelingen zij wel en niet willen ondergaan in de nabije toekomst. De patiënten worden zich bovendien meer bewust van behandelmogelijkheden.

 

Aanmelden voor behandelwensgesprekken

Wil je als zorgverlener behandelwensgesprekken voeren in je Praktijk? Wij houden meerdere keren per jaar een interesse inventarisatie en bieden dan mogelijkheid hiermee te starten. Heb je overige vragen neem dan contact op met jsiepkes@hczk.nl

Voorwaarde voor het aanbieden van behandelwensgesprekken in je praktijk is het volgen van een korte online training. Na het volgen van de training word je door ons aangemeld bij de zorgverzekeraar.

 

Zorg

Goede huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Chronische zorg

Ondersteuning bij ontwikkelen en organiseren van ketenzorg.

Lees verder →

Netwerk GGZ

Samenwerking tussen huisartsen en GGZ zorverleners.

Lees verder →

Wijkgerichte zorg

Zorg voor kwetsbare ouderen.

Lees verder →

Behandel-wensengesprekken

In gesprek met een patiënt over de gewenste zorg.

Lees verder →

Spreekuur beweegapparaat

Eenmalige consultatie door een kaderarts en fysiotherapeut.

Lees verder →

Covid-19

Huisartsen crisisteam voor het bestrijden van Covid-19.

Lees verder →