CMIO’s en ICT Commissie

CMIO’s en ICT Commissie

Betrokken personen

De HOZK heeft drie CMIO’s (chief medical information officer) aangesteld, namelijk huisartsen Martijn Bakker, Marieke Verlaan en Mariëtte Willems. Zij zullen hun kennis en kunde inzetten om digitaliseringsvragen te vertalen naar een regionale strategie en beleid. Zij vertegenwoordigen de regio in het landelijk CMIO netwerk en wisselen daar ook kennis uit.

Tevens is er een ICT commissie opgesteld, zodat er een samenwerkingsverband en een klankbordgroep van huisartsen ontstaat op het gebied van digitalisering in de huisartsenpraktijk. De ICT commissie is een professionele commissie van CMIO’s, huisartsen en beleidsmedewerkers, met als doel de leden te ondersteunen in het uitvoeren van de meerjarige digitaliseringsvisie en ontwikkelagenda HZK/HVMK. De ICT commissie Vanuit het bureau HOZK worden alle gezamenlijke digitaliseringsinitiatieven ondersteund, begeleid en gemonitord door het volgende team: Femke Jacobs-Wijbenga (manager digitalisering en kwaliteit), Jaap Davids (senior beleidsmedewerker digitalisering en acute zorg) en Antos Zimmermann (beleidsmedewerker ICT).

Marieke Verlaan

CMIO

Martijn Bakker

CMIO

Andere digitaliseringen

Digitalisering

Visie digitalisering

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

Ondersteuning HIS

Begin 2022 zijn er vanuit het HIS selectietraject 3 preferred suppliers geselecteerd (Health Connected, OnmiHis en Pharmapartners, waarmee de HOZK regionale samenwerkingsafspraken maakt en inkoopvoorwaarden en prijs onderhandelingen voert voor de huisartsen.

Lees meer
Digitalisering

eHealth

De HOZK ondersteunt de inzet van eHealth toepassingen in de huisartsenpraktijk met het oog op verbeteren van de efficiëntie van de zorg en het vergroten van de eigen regie van de patiënt.

Lees meer