Ondersteuning HIS

Ondersteuning HIS

Begin 2022 zijn er vanuit het HIS selectietraject 3 preferred suppliers geselecteerd, Health Connected, OnmiHis en Pharmapartners, waarmee de HOZK regionale samenwerkingsafspraken maakt en inkoopvoorwaarden en prijs onderhandelingen voert voor de huisartsen. 

Doel beperking HIS-en in de regio 

Het gebruik van één of twee HIS-en draagt bij aan meer uniformiteit van werken binnen de regio’s. De dossieroverdracht van een patiënt die gaat verhuizen naar een andere huisarts in onze regio zal zonder dataverlies verlopen. Ook zal het makkelijker zijn om voor elkaar waar te nemen. Bovengenoemde voordelen kunnen op korte termijn worden gerealiseerd. 

Op de lange termijn zien we vooral voordelen met betrekking tot informatie-uitwisseling tussen huisarts en patiënt en ook tussen de huisarts en de verschillende zorgaanbieders en ketenpartners. Landelijk wordt er organisatorisch, financieel en technisch ingezet op het vergroten van de digitale interactie tussen patiënt en zorgprofessional. Een belangrijk doel van de opgezette programma’s is het mogelijk maken om digitaal informatie uit te wisselen naar de PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) van de patiënt. In dit kader is het niet zozeer van belang dat we naar een beperkt aantal HIS-en gaan, maar vooral dat we kiezen voor een HIS, dat toekomstbestendig is en waarvan de leverancier in staat is om de ontwikkelingen bij te houden. 

Als regio willen we graag dat alle huisartsen mee worden genomen in dit traject. We hebben daarom een werkgroep met huisartsen, doktersassistenten en praktijkmanagers opgesteld die regelmatig bij elkaar komt. U zult van deze werkgroep regelmatig informatie over het traject ontvangen. 

Met de 3 preferred suppliers zijn regionale samenwerkingsafspraken gemaakt, zodat de huisartspraktijken optimaal ondersteund worden in het optimaal gebruik van deze HISsen. De HOZK ondersteunt de praktijken door middel van het sturen op gewenste ontwikkelingen bij de leverancier, functionele trainingen en de inzet van super-users in de praktijk. Heb je als praktijk een specifieke vraag over het gebruik van het HIS? Neem dan contact op het het coördinatiepunt digitalisering. 

 

 

Andere digitaliseringen

Digitalisering

Visie digitalisering

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

CMIO’s en ICT Commissie

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

eHealth

De HOZK ondersteunt de inzet van eHealth toepassingen in de huisartsenpraktijk met het oog op verbeteren van de efficiëntie van de zorg en het vergroten van de eigen regie van de patiënt.

Lees meer