Chronische zorg

Chronische zorg

Huisartsen Zuid Kennemerland heeft een overeenkomst voor de organisatie van chronische zorg in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland met de zorgverzekeraar afgesloten. Dit betekent dat de HZK een behandelovereenkomst ketenzorg aangaat met geïncludeerde patiënten, waarbij meerdere zorgverleners gaan samenwerken om hen de benodigde ketenzorg te leveren.

De HZK sluit vervolgens ketenzorgovereenkomsten met alle zorgverleners uit de keten, waardoor de zorg die de patiënt ontvangt van deze zorgverleners niet van het eigen risico gaat. Praktijk houdende huisartsen met een contract voor ondersteuning door de HOZK krijgen de overeenkomsten voor HZK ketenzorg, netwerk GGZ en samenwerking ouderen aangeboden. Zij kunnen vervolgens kiezen aan welke programma’s zij deel willen nemen.

De huisarts meldt de patiënt aan voor HZK ketenzorg via het HIS. De huisarts houdt, zoals de patiënt gewend is, de regie over de behandeling en verwijst de patiënt naar andere zorgverleners als dat nodig is. Hierbij draagt iedere zorgverlener zijn eigen professionele verantwoordelijkheid voor het eigen (medisch) handelen.

HZK biedt ondersteuning aan de aangesloten huisartsenpraktijken bij het inrichten en organiseren van de multidisciplinaire ketenzorg voor de chronische zorgprogramma’s DM2, COPD en CVRM. Naast praktische ondersteuning bij het opzetten van de keten en het aansluiten op het digitale ondersteuningsplatform voor ketenzorg HealthConnected, organiseert HZK regelmatig (multidisciplinaire) (na)scholingen voor de betrokken zorgverleners.

Zorgverleners kunnen meer informatie vinden, over de inhoud van de bestaande zorgprogramma’s en de praktische organisatie daarvan, op het besloten deel van de NHZ Connected App.

Innovatie en ontwikkeling

Op het gebied van innovatie en ontwikkeling in de chronische zorg speelt Huisartsen Zuid Kennemerland eo een centrale rol. Zo heeft er in samenwerking met de verzekeraar en het VUMC een drie jarige pilot plaatsgevonden, waarbij onderzoek gedaan wordt naar een nieuwe vorm van zorg voor de patiënt met meerdere chronische aandoeningen.

Bekijk hier de presentatie van deze pilot op de NHG wetenschapsdag 2021.

 

Diëtisten

Diëtisten die DM, COPD of CVRM dieetzorg leveren kunnen ook een contract afsluiten met de Ondersteuningsorganisatie van Huisartsen Zuid Kennemerland eo. Huisartsen verwijzen patiënten uitsluitend naar gecontracteerde diëtisten voor behandeling volgens het ketenzorgprogramma. Voor een overzicht van aangesloten diëtisten klik hier.

Ben je huisarts of diëtist en wil je deelnemen aan de ketenzorgprogramma’s van Huisartsen Zuid Kennemerland eo? Neem dan contact op met chronischezorg@hczk.nl.

 

 

Zorg

Goede huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Chronische zorg

Ondersteuning bij ontwikkelen en organiseren van ketenzorg.

Lees verder →

Netwerk GGZ

Samenwerking tussen huisartsen en GGZ zorverleners.

Lees verder →

Ouderenzorg

Zorg voor ouderen en WGZ

Behandel-wensengesprekken

In gesprek met een patiënt over de gewenste zorg.

Lees verder →

Spreekuur beweegapparaat

Eenmalige consultatie door een kaderarts en fysiotherapeut.

Lees verder →

Covid-19

Huisartsen crisisteam voor het bestrijden van Covid-19.

Lees verder →