eHealth

eHealth

De HOZK ondersteunt de inzet van eHealth toepassingen in de huisartsenpraktijk met het oog op verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg en het vergroten van de eigen regie van de patiënt.

Toepassing van digitale informatie als communicatiemiddel om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren (definitie eHealth NICTIZ)  speelt een rol in veel verschillende (zorginhoudelijke) projecten. Toepassing van eHealth kan op verschillende vlakken. Door de inzet van eHealth zelfmanagement tools zal de kwaliteit van leven van onze patiënten verbeteren en de zorg vereenvoudigen en mogelijk leiden tot meer zelfregie, meer zelfstandigheid, bewustwording, minder fysieke belasting en meer mogelijkheden in de thuisomgeving. Daarnaast kan eHealth ingezet worden, zodat meer zorg op afstand kan worden geleverd. Dit leidt tot een sneller en efficiënter contact tussen zorgverlener en patiënt en de patiënt hoeft minder vaak naar de praktijk te komen. Ook kunnen eHealth tools worden ingezet om de bedrijfsvoering in de huisartsenpraktijk te verbeteren.

De HOZK en de huisartsen werken aan de versnelde implementatie van eHealth-toepassingen in de regio’s, zoals beeldbellen in praktijken en implementatie van eHealth toepassingen binnen de chronische zorg zoals de inzet van Therapieland. Daarnaast zullen de huisartsen en patiënten worden meegenomen in de ontwikkeling van de portalen en de PGO’s. 

 

Ondersteuning Beeldbellen

De HOZK ondersteunt de praktijken om het beeldbellen een duurzaam onderdeel van de reguliere zorg te maken. 

Vanuit het selectietraject beeldbelapplicaties is WeSeeDo als preferred supplier uitgekozen. Dit betekent dat de HOZK regionale samenwerking met WeSeeDo aangaat en prijsafspraken maakt voor de huisartspraktijken. Ook zal er gekeken worden naar een duurzame koppeling tussen WeSeeDo, de HISsen en de portalen. 

Daarnaast ondersteunt de HOZK de praktijken bij het implementeren van beeldbellen in de reguliere zorg. Consultancy bureau Kinase zal samen met de praktijk het implementatietraject opstarten aan de hand van een implementatieblauwdruk. De HOZK organiseert enkele keren per jaar bijeenkomsten om het gebruik van beeldbellen in de praktijk te stimuleren. 

Wil je ook beeldbellen uitgebreid implementeren in je praktijk of heb je een vraag over het gebruik WeSeeDo aan onze super-users?? Neem dan contact op met het coördinatiepunt digitalisering.

 

Ondersteuning Therapieland 

Het zelfmanagement platform Therapieland kan ingezet worden voor patiënten die zelfstandig of binnen blended care een specifiek programma kunnen doorlopen. Te denken valt aan programma’s zoals stoppen met roken, lekker slapen, meer bewegen, diabetes type II, Hierin ligt de nadruk op psycho educatie.  

Wil je dat Therapieland in de praktijk toegankelijk wordt voor huisarts, POH, POH-GGZ en assistente? Dan kan Therapieland de praktijk helpen bij de implementatie. Of heb je een vraag over het gebruik van Therapieland aan onze super-users? Neem contact op met het coördinatiepunt digitalisering. 

 

Ondersteuning gebruik portalen en PGO’s 

De HOZK heeft een samenwerkingsverband met de leveranciers van de portalen UwZorgOnline en MijnGezondheid.net. Dat betekent dat er afspraken worden gemaakt wat betreft trainingen over het gebruik van het portaal, marketing campagnes naar patienten en de ontwikkeling en implementatie van nieuwe functionaliteiten.  Heb je een vraag over het gebruik van het portaal aan onze super-users? Neem dan contact op met het coördinatiepunt digitalisering.  

Momenteel wordt landelijk gewerkt aan de mogelijkheid voor patiënten om via een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) hun medisch dossier in te zien. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin patiënten informatie over hun eigen gezondheid bij kunnen houden en die toegang biedt tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen. HZK helpt praktijken in Zuid en Midden Kennemerland bij het aansluiten op zo’n PGO. 

Andere digitaliseringen

Digitalisering

Visie digitalisering

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

CMIO’s en ICT Commissie

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

Ondersteuning HIS

Begin 2022 zijn er vanuit het HIS selectietraject 3 preferred suppliers geselecteerd (Health Connected, OnmiHis en Pharmapartners, waarmee de HOZK regionale samenwerkingsafspraken maakt en inkoopvoorwaarden en prijs onderhandelingen voert voor de huisartsen.

Lees meer