Ouderenzorg

Ouderenzorg

HZK Ouderenzorg

Door de gezondheid van ouderen en toekomstige ouderen goed in beeld te hebben en goede samenwerkingsafspraken met partners in het sociaal en medisch domein te hebben, voorkomen we onnodige (huisartsen)zorg en onnodige acute zorg in een latere fase van het leven.  

Doel van het HZK Programma Ouderenzorg  

Vanuit bovenstaande visie is het HZK Programma Ouderenzorg opgesteld. 

Het doel van het Programma Ouderenzorg is de huisartsenpraktijk te ondersteunen om de zorg voor ouderen in de praktijk te optimaliseren.  

Door het structureren van de ouderenzorg wordt duidelijkheid gecreëerd voor de patiënt, de mantelzorg én de professionals over de zorg- en welzijn behoeften en de taakverdeling. Hierdoor benut je ieders expertise en kan proactieve zorg en/of welzijn ingezet worden. 

De uitgangspunten van het programma zijn samenvattend:  

  • De problematiek van de oudere is en blijft goed in beeld bij de huisartsenpraktijk  
  • De zorg en behandeling is afgestemd op de vraag en behoefte van de oudere  
  • Spoed- en crisissituaties worden zoveel mogelijk voorkomen  
  • Multidisciplinaire samenwerking wordt optimaal benut 

Het 6 stappenplan 

In het programma wordt in zes praktische stappen omschreven hoe integrale ouderenzorg door de huisartsenpraktijk kan worden vormgegeven; van vroeg signalering tot multidisciplinaire samenwerking. Klik hieronder op de verschillende stappen om meer te weten te komen.

Heeft u vragen over ouderenzorg of wijkgerichte zorg neem dan contact op met: 

Zorg

Goede huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Chronische zorg

Ondersteuning bij ontwikkelen en organiseren van ketenzorg.

Lees verder →

Netwerk GGZ

Samenwerking tussen huisartsen en GGZ zorverleners.

Lees verder →

Ouderenzorg

Zorg voor ouderen en WGZ

Behandel-wensengesprekken

In gesprek met een patiënt over de gewenste zorg.

Lees verder →

Spreekuur beweegapparaat

Eenmalige consultatie door een kaderarts en fysiotherapeut.

Lees verder →

Covid-19

Huisartsen crisisteam voor het bestrijden van Covid-19.

Lees verder →