Bestuur

Bestuur

HCZK

Het bestuur van de HCZK bestaat uit de volgende personen:

Sharon Pattiselanno

Voorzitter

Hans de Vries

penningmeester

Bas de Rooij

Gerrit Boersma

Vincent Puite

Ron Peters

Portefeuille Kring NHM

Naast bovenstaande personen maakt ook Laura Koster deel uit van het bestuur.

Het HCZK-bestuur vertegenwoordigt de leden en behartigt hun belangen; zij heeft geen uitvoerende taken aangaande de HZK BV’s. In haar rol als Algemene Vergadering (van aandeelhouders) houdt zij toezicht op de HZK BV’s. Haar taken zijn vastgelegd in het HCZK Huishoudelijk Reglement.

 

Directie

De directie van HZK bestaat uit de volgende personen:

  • Nout Waller, algemeen directeur
  • Josephine de Vries, medisch directeur

HZK Spoedzorg BV heeft ook een financieel directeur, Hans van Alphen

De directie van HZK is verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap in opdracht van de HCZK. Haar taken zijn vastgelegd in het HZK directiestatuut.

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

  • Corine Houtzagers (voorzitter)
  • Bas Rikken
  • Sjoukje Faber

De RvC houdt toezicht op het bestuur van de HZK Coöperatie.

 

Patiëntenraad

De Patiëntenraad bestaat uit de volgende personen:

  • Latifa Taabouni
  • John van Meulenbroek
  • Peter Prijden

De patiëntenraad voorziet de directie van HZK van gevraagd en ongevraagd advies en is een gesprekspartner van de directie.