Bestuur

Bestuur

HCZK

Het bestuur van de HCZK bestaat uit de volgende personen:

Inez te Hennepe

voorzitter

Hans de Vries

penningmeester

Bas de Rooij

Gerrit Boersma

Vincent Puite

Ron Peters

Portefeuille Kring NHM

Sharon Pattiselanno

Het HCZK-bestuur vertegenwoordigt de leden behartigt hun belangen; zij heeft geen uitvoerende taken aangaande de SSZK, HOZK of Kcoetz WGZ. In haar rol als Algemene Vergadering (van aandeelhouders) houdt zij toezicht op de HOZK en Kcoetz WGZ. Haar taken zijn vastgelegd in het HCZK Huishoudelijk Reglement.

HOZK

De directie van de HOZK bestaat uit de volgende personen:

 • Nout Waller, algemeen directeur
 • Josephine de Vries, medisch directeur

De directie van de HOZK is verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap in opdracht van de HCZK. Haar taken zijn vastgelegd in het HOZK directiestatuut.

SSZK

Het bestuur van de SSZK bestaat uit de volgende personen:

 • Inez te Hennepe, voorzitter
 • Hans van Alphen, penningmeester
 • Pascale Hendriks
 • Sophia Kraaij
 • Vincent Sluijters
 • Ariana Madani, medisch manager spoedpost
 • Stan van den Buijs, medisch manager spoedpost

Het SSZK bestuur stuurt het huisartsendeel van de spoedpost aan. Besluiten die alle deelnemers (huisartsen) aangaan, worden genomen in de ledenvergaderingen van de HCZK.

Ariana Madani

Medisch Manager Spoedpost

Stan van den Buijs

Medisch Manager Spoedpost

Kcoetz WGZ BV

De directie van de Kcoetz WGZ BV bestaat uit de volgende personen:

 • Nout Waller, algemeen directeur
 • Josephine de Vries, medisch directeur

De directie van de Kcoetz WGZ is verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap in opdracht van de HCZK.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

 • Lucas Fraza
 • Anton Jansen
 • Annelies Versteegden
 • Bianca den Outer
 • Peter van Engel

De Raad van Advies geeft het bestuur van de HCZK gevraagd en ongevraagd advies aangaande (onderdelen van) het gevoerde beleid van het bestuur