Privacy statement

Privacy statement

Voor zorgverleners in de huisartsenpraktijk

Gegevensverwerking

Huisartsen Zuid Kennemerland eo ondersteunt de huisartsen in hun primaire proces en praktijkorganisatie. Dit betekent dat Huisartsen Zuid Kennemerland eo gegevens van huisartsen verwerkt. Huisartsen Zuid Kennemerland eo verwerkt alle gegevens in een beveiligde netwerk omgeving. Wij gebruiken je email-adres voor het verzenden van nieuwsbrieven. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan kan je dit aangeven bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot jouw gegevens, dan melden wij dat bij jou en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw gegevens. Wanneer blijkt dat jouw gegevens niet kloppen dan heb je het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als jouw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht je, jouw gegevens willen inzien, dan kan je hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 

Klachten

Als je klachten of complimenten hebt over de wijze waarop wij jouw gegevens behandelen, neem dan contact op met Huisartsen Zuid Kennemerland eo. Huisartsen Zuid Kennemerland eo heeft bij ingewikkelde vraagstukken de mogelijkheid een Functionaris Gegevensbescherming in de 2e lijn in te schakelen.