Samen­werking in de regio

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de vorm van projecten, onderlinge samenwerking, nieuwe initiatieven en het afstemmen van zorg.
Omdat HZK de regio organisatie is in Zuid Kennemerland, heeft de organisatie een verantwoordelijkheid m.b.t. het goed organiseren van zorg in de regio en heeft hier een leidende positie in.

NHZ-connected

In de NHZ-Connected app en website (NHZ staat voor Noord-Holland Zuid), kunnen zorgverleners uit de 1e en 2e lijn elkaar makkelijk vinden en bereiken om de onderlinge samenwerking te bevorderen. De app is ontstaan uit een initiatief van het MCC en is de vervanger van de Haarlem en Meer app. De app en de site vormen een regionaal informatieplatform met een Wie is Wie en transmurale werkafspraken en alleen voor de huisartsenpraktijk bedoelde protocollen en documenten.

De NHZ-Connected app en site bevatten ook een sociale kaart. Op deze kaart zijn alle hiervoor aangemelde zorgverleners in de regio te zien.

Alle huisartsen uit de regio’s Midden en Zuid Kennemerland, Haarlemmermeer, Hillegom en Badhoevedorp, alsmede de POH’s en praktijkmanagers uit deze regio kunnen een inlog krijgen voor deze app. Deze zorgverleners uit Midden en Zuid Kennemerland kunnen hier een inlog voor de app aanvragen. 

Meekijkconsult

Bij een meekijkconsult consulteert de huisarts eenmalig een specialist. Dit kan door een digitale consultatie via ZorgDomein. De specialist kijkt mee en geeft advies. Bij een meekijkconsult blijft de zorg in de eerstelijn. Er wordt geen DOT geopend in het ziekenhuis. De specialist wordt vergoed uit het meekijkconsulttarief dat de verzekeraar met ons heeft afgesproken. De patiënt hoeft hierdoor ook niet het eigen risico aan te spreken.

Meekijkconsulten zijn mogelijk bij het Rode Kruis Ziekenhuis en bij het Spaarne Gasthuis. Het meekijkconsult bij het Spaarne Gasthuis wordt over steeds meer specialismen uitgerold. Zie voor gedetailleerde informatie het document ‘meekijkconsult’ in NHZ Connected.

Siilo

Siilo is een berichten-uitwisselingsapp voor de zorg. In Siilo kunnen veilig berichten verstuurd worden. Daarnaast biedt Siilo zogeheten spaces waar over een specifiek onderwerp gesproken kan worden. In Zuid Kennemerland is de app in gebruik voor informatie-uitwisseling door POH’s over het gebruik van HealthConnected als ondersteuningsplatform voor de ketenzorg. Ben je POH in Zuid Kennemerland en wil je een account aanvragen voor Siilo? Klik dan hier.

Samenwerkingspartijen

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. werkt samen met onderstaande zorgverleners en welzijnspartijen:

 • Diëtisten
 • Fysiotherapeuten
 • Kaderartsen
 • Leefstijlcoaches
 • Gemeenten
 • Apothekers 
 • Wijkgerichte zorg
 • VVT instellingen
 • Acute zorg: spoedpost en HAP
 • Spaarne Gasthuis
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Aanbieders uit het sociale domein

Ondersteuning

Voor leden

Capaciteitsvraagstukken

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Scholingen en bijeen­komsten

Scholingen en bijeenkomsten HZK organiseert diverse scholingen voor alle medewerkers van de huisartsenpraktijk. Daarnaast verzamelen en inventariseren wij relevante bijeenkomsten …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer