Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

Klachtenregeling

We proberen vanuit de HZK zo goed en zorgvuldig mogelijk te werken. Toch kan het voorkomen dat u als patiënt niet tevreden bent over de door ons georganiseerde zorg. Wij stellen het op prijs wanneer u dit eerst met ons of uw zorgverlener bespreekt.

Komen we er samen niet uit dan kunt u uw klacht via het klachtenformulier voorleggen aan een onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE); vanuit de HZK zijn we aangesloten bij deze stichting. De klachtenfunctionaris van de SKGE zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen bij de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk.


Geschilleninstantie

Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie wordt bijgestaan door een jurist. De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie over de geschilleninstantie vindt u op de website van SKG.