GGZ

GGZ

Netwerk GGZ

Huisartsen Zuid Kennemerland eo organiseert en financiert via dit netwerk de samenwerking tussen de aangesloten huisartsen en de diverse GGZ zorgverleners uit de regio. Het doel van deze samenwerking is de kwaliteit van zorg voor de GGZ patiënten te verbeteren door:

  1. Overlegstructuren te bieden voor de verschillende zorgverleners. De huisarts blijft behandelaar, indien deze dit nodig acht kan hij/zij overleggen met een eerstelijns psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.
  2. Het maken van samenwerkingsafspraken tussen de verschillende zorgverleners.
  3. Organisatie van (na)scholing GGZ voor de praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijk, zodat zij op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten.
  4. Organisatie van e-health. Aangesloten praktijken maken gebruik van de e-health mogelijkheden van Therapieland

 

Ben je zorgverlener en wil je deelnemen aan het netwerk GGZ? Stuur ons een mail om deel te nemen of meer informatie te ontvangen.

 

GGZ-Commissie

De GGZ-commissie komt maandelijks bijeen. De taak van de commissie is de volgende:  

  • Bespreekt casuïstiek en daarmee gepaarde problemen en onderneemt waar nodig actie. 
  • Overlegt met GGZ-stakeholders over o.a. wachttijdenproblematiek en verwijzing. 
  • Toetst en beoordeeld eventuele nieuwe initiatieven/projecten.  
  • Overlegt met preferente zorgverzekeraar over beleid. 

 

De commissie bestaat uit: 

Margot Smit, huisarts en kaderarts GGZ
Stan van den Buijs, huisarts en medisch manager spoedpost
Inge Kramer, POH GGZ, Coördinator scholing GGZ
Petra Raalte, POH GGZ
Josephine de Vries, huisarts en medisch directeur HZK
Joyce Siepkes, Senior beleidsmedewerker zorgvernieuwing, GGZ en farmacie HZK.

Heeft u casuïstiek met betrekking tot GGZ-onderwerpen en wilt u de commissie hiervan op de hoogte stellen, of heeft u andere vragen, ideeën of suggesties?  

Vul dan dit formulier met korte beschrijving in.  

U helpt ons nog beter inzicht te krijgen in de voorkomende problematiek en frequentie. 

Zorg

Goede huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Chronische zorg

Ondersteuning bij ontwikkelen en organiseren van ketenzorg.

Lees verder →

Netwerk GGZ

Samenwerking tussen huisartsen en GGZ zorverleners.

Lees verder →

Ouderenzorg

Zorg voor ouderen en WGZ

Behandel-wensengesprekken

In gesprek met een patiënt over de gewenste zorg.

Lees verder →

Spreekuur beweegapparaat

Eenmalige consultatie door een kaderarts en fysiotherapeut.

Lees verder →

Covid-19

Huisartsen crisisteam voor het bestrijden van Covid-19.

Lees verder →