Financieel overzicht verzekeraar

Financieel overzicht verzekeraar

Veelgestelde vragen

 

Ik zie HZK/HOZK/HCZK op het afschrift van de verzekeraar staan, maar ik heb nooit contact met u gehad, hoe kan dat?

U ziet de naam HZK/HOZK/HCZK op uw verzekeringsoverzichten staan omdat uw huisarts is aangesloten bij Huisartsen Zuid Kennemerland eo. Huisartsen Zuid Kennemerland eo maakt met de zorgverzekeraar afspraken over de financiering van zorg in de regio. Sommige onderdelen van het overzicht zult u meteen herkennen omdat u die zorg ontving van uw huisarts.

 

Ik ben in de afgelopen periode niet bij de huisarts geweest, waarom wordt er geld betaald voor zorg die ik niet ontvangen heb?

De verzekering betaalt uw huisarts kleine vergoedingen voor deelname aan projecten voor kwaliteitsverbetering en ontwikkeling (GGZ, Wijkgerichte Zorg, E-health, etc.). Deze bedragen worden ieder kwartaal aan de huisartsenpraktijk betaald. Dit is een bedrag per ingeschreven persoon en staat daarom op het financiële overzicht van iedereen die bij deze huisarts is ingeschreven. Deze bedragen betaalt u dus niet zelf en gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Waarom staat dit op mijn verzekeringsoverzicht?

De verzekeraar is verplicht om op de overzichten te vermelden welke bedragen worden uitgekeerd aan de huisarts per ingeschreven persoon. Het bedrag staat daarom uw overzicht; de verzekeraar betaalt dit bedrag aan de huisarts omdat u ingeschreven staat bij zijn praktijk.

Ik zie dat er ook ieder kwartaal een bedrag wordt betaald voor DM2 of COPD of CVRM. Waar is dat voor?

Als u Diabetes (DM2) heeft, COPD patiënt bent of (risico hebt op) hart- en vaatziekten (CVRM), kan hiervoor ieder kwartaal een bedrag op het afschrift staan. U bent dan door uw huisarts aangemeld voor een ketenzorgprogramma DM2, COPD of CVRM. Op onze website kunt u per aandoening meer informatie over deze ketenzorg vinden. Als u denkt dat u onterecht bent aangemeld voor het DM2, COPD of CVRM programma, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts.