Financieel overzicht verzekeraar

Financieel overzicht verzekeraar

Veelgestelde vragen

Op mijn overzicht wordt een bedrag vermeld dat ik niet herken. Waar is dat voor?

Uw huisarts is aangesloten bij Huisartsen Zuid Kennemerland e.o.

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. maakt met de zorgverzekeraar afspraken over de financiering van zorg in de regio. Sommige onderdelen van het overzicht zult u meteen herkennen, omdat u die zorg heeft ontvangen van uw huisarts.

De verzekering betaalt uw huisarts kleine vergoedingen voor deelname aan projecten voor kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van verschillende zorgonderdelen (GGZ, Wijkgerichte Zorg, E-health, etc.). Deze bedragen worden ieder kwartaal aan de huisartsenpraktijk betaald. De verzekeraar is verplicht om op de overzichten te vermelden welke bedragen worden uitgekeerd aan de huisarts per ingeschreven patiënt. De verzekeraar betaalt dit bedrag aan uw huisarts, omdat u ingeschreven staat bij zijn praktijk, ongeacht of u meedoet aan een bepaald project. Het staat op het financiële overzicht van iedereen die bij deze huisarts is ingeschreven. Deze bedragen betaalt u dus niet zelf en het gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Ik zie dat er ook ieder kwartaal een bedrag wordt betaald voor DM2 of COPD of CVRM. Waar is dat voor?

Als u Diabetes (DM2) heeft, COPD patiënt bent of (risico hebt op) hart- en vaatziekten (CVRM), kan hiervoor ieder kwartaal een bedrag op het afschrift staan. U bent dan door uw huisarts aangemeld voor een ketenzorgprogramma DM2, COPD of CVRM. Op onze website kunt u bij huisartsenzorg per aandoening meer informatie over deze ketenzorg vinden. Als u denkt dat u onterecht bent aangemeld voor het DM2, COPD of CVRM programma, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts.