Oekraïne

Oekraïne

Er zijn zaken omtrent de vluchtelingen uit Oekraïne die vanuit medisch oogpunt geregeld moeten worden. In dit overzicht lees je de belangrijkste eerste stappen die wij in de regio hebben gezet en die je als huisarts nodig hebt. Zo krijgt iedereen op de juiste manier toegang krijgt tot de medische zorg in de regio. 

Taskforce voor huisartsenzorg aan Oekraïense vluchtelingen in de regio Zuid- en Midden Kennemerland.

De HOZK heeft een Taskforce opgericht met de opdracht de huisartsengeneeskundige zorg voor de vluchtelingen uit de Oekraïne, die in Zuid- en Midden-Kennemerland opgevangen worden en/of verblijven bij gezinnen, te regelen. De taskforce heeft een centraal huisartsenspreekuur opgericht voor Oekraïners die in opvanglocaties van de gemeentes verblijven. Het spreekuur dient ook als overloopspreekuur als huisartsenpraktijken geen mogelijkheid zien om zelf een Oekraïense patiënt te zien. Praktijken en de gemeentes zijn geïnformeerd over het gebruik van dit spreekuur.

Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Eva Euser via eeuser@hczk.nl.

 

Oekraïense vluchtelingen op het spreekuur

Totdat er een centrale oplossing is, kunnen huisartsen Oekraïners op hun spreekuur treffen.

Vergoeding: Op verschillende plaatsen in Nederland worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen ook in onze regio. Deze vluchtelingen worden gezien als statushouders zijn dus via het CAK verzekerd. 

Het CAK schrijft het volgende: “Het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Dit betekent dat u voor de zorg die u verleent, bij ons subsidie kunt aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit besloten. Voor zorg verleend aan vluchtelingen uit Oekraïne worden alle zorgkosten vergoed. U hoeft geen bijdrage te vragen van de patiënt.”

Hier vind je hoe je subsidie kunt aanvragen. 

Verbetering Subsidieregeling voor zorg Oekraïense vluchtelingen: Het regelen en verantwoorden van de zorg aan Oekraïense vluchtelingen kost de huisartsenzorg veel tijd. Op landelijk niveau vraagt InEen, samen met de LHV, aandacht voor onder meer een eenvoudiger declaratieproces, medische dossiervoering en beschikbaarheid van tolken. De LHV riep het ministerie 1-4-2022 op om de toegang tot de huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen snel te regelen. Inmiddels is toegezegd dat de formulieren worden vereenvoudigd en dat de meldperiode vervalt. De subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden van het CAK wordt hiervoor met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 aangepast. Lees de volledige informatie en veelgestelde vragen van het CAK. Het nieuwe declaratieformulier is binnenkort te vinden op de website van het CAK. 

Infectieziekten: Er is een verhoogde kans op enkele infectieziekten bij vluchtelingen uit Oekraïne. Het is belangrijk om de volgende informatie goed te lezen!

Lees hier de informatie van GGD Kennemerland. 

Informatie van de GGD Amsterdam die uitgebreider ingaat op de zorg voor Oekraïense vluchtelingen lees je hier.  

Taaloplossing: Het Achterstandsfonds vergoedt de inzet van de tolkentelefoon voor de zorg voor gevluchte Oekraïners die zich bij een huisarts melden. In deze bijlage staat beschreven hoe je de tolkentelefoon kan inschakelen. 

Let op! Oekraïners die door het COA worden opgevangen vallen onder de Regeling Medische Zorg Asielzoekers. Voor hen kan een tolk worden ingeschakeld via telefoonnummer 020-8202892, Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Medicatievertaling: Mogelijk een handig tool om medicatie te vertalen is: https://mednex.net.ua/catalog/

Dit is een website met alle medicatie in het Russisch (incl. verpakkingen). Als je dan in Google Chrome op ‘vertalen drukt’ rechtsboven in de hoek dan krijg je de Nederlandse vertaling (of via Google translate). 

Andere vertaalapps die je kunt gebruiken en goed werken zijn DeepL (voor vertaling NL-Rus/Rus-NL) of voor apple https://apps.apple.com/nl/app/vertaal/id1514844618

In de NHZ Connected omgeving vind je nu ook een anamnese poster (praatplaat) waarop veelvoorkomende woorden staan in het Nederlands en in het Oekraïens, te gebruiken in de spreekkamer.   

Informatie regeling voor zorg aan mensen uit Oekraïne. Op de site van de zorgverzekeringslijn is informatie van de rijksoverheid te vinden over de regeling voor zorg aan mensen uit de Oekraïne. Zowel voor Oekraïners (in het Oekraïens) als voor Nederlandse zorgverleners: українець | Engels | Nederlands – Zorgverzekeringslijn 

Meer informatie over wat je naast medische zorg nog meer kunt doen om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen of heeft de patiënt daar behoefte aan meer hulp? Kijk op de site van Vluchtelingenwerk Nederland (RefugeeHelp) 

Doneren medische hulpmiddelen voor Oekraïne

Er is een groot tekort aan medicatie en medische hulpmiddelen. In onze regio is een inzamelingsactie voor medicatie en medische hulpmiddelen voor Oekraïne.

Huisarts Irina Schend (praktijk Nassualaan) is samen met Tamara Rybak (AVG arts en oorspronkelijk uit Kiev), met hulp van Jacques de Milliano, een inzamelingsactie gestart van medicatie en medische hulpmiddelen voor Oekraïne, bedoeld voor zorg voor de vluchtelingen op de grens met Polen en voor de slachtoffers op de frontlinie. Tamara heeft contacten met collega-artsen in Oekraïne en heeft een goed beeld wat nodig is. 

Heb jij nog medicatie en medische hulpmiddelen over die je kan missen? Lever ze dan graag in. 

Wat is er nodig?

In de bijlage vind je (op de laatste pagina’s) een lijst met medicatie en medische hulpmiddelen waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld medicatie die binnen 2 tot 3 maanden verloopt is van harte welkom.

Waar kan je de spullen inleveren?

De verzamelplaats is bij ’s Heerenloo in Noordwijk, tav Stichting Artsenhulp: medicamenten voor Oekraïne

Wintertuinplein 6

2201ZS Noordwijk

Ben je niet in de gelegenheid om naar Noordwijk te gaan, dan kan je de spullen ook afgeven op het kantoor van HZK in Velserbroek, Kleermakerstraat 51.

Zorg

Goede huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Chronische zorg

Ondersteuning bij ontwikkelen en organiseren van ketenzorg.

Lees verder →

Netwerk GGZ

Samenwerking tussen huisartsen en GGZ zorverleners.

Lees verder →

Wijkgerichte zorg

Zorg voor kwetsbare ouderen.

Lees verder →

Behandel-wensengesprekken

In gesprek met een patiënt over de gewenste zorg.

Lees verder →

Spreekuur beweegapparaat

Eenmalige consultatie door een kaderarts en fysiotherapeut.

Lees verder →

Covid-19

Huisartsen crisisteam voor het bestrijden van Covid-19.

Lees verder →