Vacatie­gelden

Vacatie­gelden

Vacatiegelden zijn vergoedingen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen op verzoek van HZK, zoals deelname aan werkgroepen, advies-, ICT- en kwaliteitscommissies.

Hagro-vertegenwoordigers kunnen ook de deelname aan de Algemene Leden Vergaderingen van de HCZK declareren.

Huisartsen, POH’s, praktijkmanagers en doktersassistenten kunnen voor bovengenoemde bijeenkomsten met het ‘HOZK declaratieformulier vacatiegelden’ zijn of haar vacatiegelden bij ons declareren conform het geldende uurtarief.

Deelname aan HAGRO vergaderingen, reguliere POH- of praktijkmanagersbijeenkomsten worden niet vergoed door de HZK. Ook de tijd besteed aan de deelname aan scholingen en intervisie kan niet gedeclareerd worden.

Heeft u nog vragen? Graag per e-mail aan kbogaards@hczk.nl.

Ondersteuning

Voor leden

Capaciteitsvraagstukken

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Ondersteunings­mogelijkheden

Ben je als huisarts op zoek naar concrete ondersteuningsmogelijkheden? Bij de HOZK kunnen de volgende vormen van ondersteuning worden afgenomen: …

Lees meer

Scholingen en bijeen­komsten

Scholingen en bijeenkomsten HZK organiseert diverse scholingen voor alle medewerkers van de huisartsenpraktijk. Daarnaast verzamelen en inventariseren wij relevante bijeenkomsten …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer