Vacatie­gelden

Vacatie­gelden

Vacatiegelden zijn vergoedingen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen op verzoek van HZK, zoals deelname aan werkgroepen, advies-, ICT- en kwaliteitscommissies.

Huisartsen, POH’s, praktijkmanagers en doktersassistenten kunnen voor bovengenoemde bijeenkomsten met het ‘HZK declaratieformulier vacatiegelden’ zijn of haar vacatiegelden bij ons declareren conform het geldende uurtarief.

Deelname aan HAGRO- en algemene leden vergaderingen, reguliere POH- of praktijkmanagersbijeenkomsten worden niet vergoed door de HZK. Ook de tijd besteed aan de deelname aan scholingen en intervisie kan niet gedeclareerd worden. 

Heeft u nog vragen? Graag per e-mail aan kbogaards@hczk.nl.

Ondersteuning

Voor leden

Capaciteitsvraagstukken

THEMA
Capaciteits­perspectief huisartsen­praktijk in brede zin
Capaciteitsproblemen in de brede zin worden gevoeld door onze huisartsen. Op basis van het onderzoek van ZonH in 2019 kunnen …

Lees meer

Scholingen en bijeen­komsten

Scholingen en bijeenkomsten HZK organiseert diverse scholingen voor alle medewerkers van de huisartsenpraktijk. Daarnaast verzamelen en inventariseren wij relevante bijeenkomsten …

Lees meer

Samen­werking in de regio

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft als ambitie zoveel mogelijk zorgverleners/aanbieders aan elkaar te verbinden. Dit kan zijn in de …

Lees meer