Communicatie en gegevens­uitwisseling in de zorg

Communicatie en gegevens­uitwisseling in de zorg

De kwaliteit van multidisciplinaire samenwerking valt of staat met de juiste digitale gegevensuitwisseling.

Samenwerking in de zorg en uitvoering van multidisciplinaire zorgprojecten maken digitale gegevensuitwisseling vanuit de huisartsenzorg met het ziekenhuis, wijkzorginstellingen, wijkverpleging, apothekers en de huisartsenpost en de patiënten noodzakelijk.

Wij werken samen met Connect4Care (C4C) om deze digitale zorgcommunicatie te verstevigen. C4C is de regionale samenwerkingsorganisatie van circa 25 zorgaanbieders in de regio. Deze 25 zorgaanbieders zijn vertegenwoordigd in een Programmaraad. C4C biedt beproefde zorgcommunicatiediensten om snel en veilig gegevens uit te wisselen in onze regio en maakt een snelle en veilige zorgcommunicatie mogelijk.

De komende jaren werken wij samen met de Programmaraad en met C4C aan onderstaande projecten:

Regioportaal (Doc2Doc / Mijndoc.nu)

Doel van deze projecten is het realiseren van inzage in relevante medische data bij andere zorgaanbieders via één veilig regionaal portaal voor de patiënt/cliënt/mantelzorger en de zorgverlener en zorgdragen voor regionale afstemming van gebruikerstoestemmingen. In de regio geeft het Regioportaal (Doc2Doc) huisartsen met een SingleSignOn (SSO) direct toegang tot het EPD van Spaarne Gasthuis. Via Cyberlab krijgt men toegang tot de labuitslagen bij Atalmedial en Streeklab. Daarnaast worden de toestemmingen van patiënten (via Mijndoc.nu) regiobreed digitaal beschikbaar gemaakt en worden de uitvragen van de zorgverlener door het systeem getoetst. De komende tijd zullen naast de huisartsen ook steeds meer apotheken en medisch specialisten hierop aansluiten.

Integraal Zorgoverzicht (IZO).

Dit project is gericht op het samenvoegen van medische gegevens van de verschillende zorgaanbieders tot één integraal overzicht waarbij gegevens kunnen worden hergebruikt en daadwerkelijk uitgewisseld/overgenomen in eigen informatiesystemen.

In dit project wordt gewerkt aan het inrichten van een regionaal platform dat relevante medische data gestructureerd uitwisselt tussen patiënt/ cliënt/ mantelzorger (via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving, PGO) én zorgverleners, het creëren van een overzicht van alle data en de technische aansluiting van PGO’s.

De HOZK heeft in 2022 haar deelname aan de ontwikkeling van het IZO on hold gezet, omdat de VVT instellingen hun deelname ook zijn gestopt. De HOZK wil graag in 2023 weer aansluiten op het vraagstuk medicatie overzicht. 

Veilige communicatie in de zorg via ZIVVER

Veilige communicatie is van groot belang in de zorg. HZK zal het gebruik van ZIVVER in de regio in de komende tijd verder stimuleren. Met ZIVVER Mail kunnen zorgorganisaties veilig e-mailen en bestanden delen met andere behandelaren en hun cliënten. Deze manier van e-mailen voldoet aan de privacywet- en regelgeving en is gebruikersvriendelijk.

 

Andere digitaliseringen

Digitalisering

Visie digitalisering

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

CMIO’s en ICT Commissie

De visie op digitalisering is in 2019 opgesteld door huisartsen uit de regio, waarin de klemtoon ligt op het digitaal ontzorgen van de huisartspraktijk, multidisciplinaire samenwerking en uniforme gegevensuitwisseling en de kwaliteit van zorg aan de patiënten.

Lees meer
Digitalisering

Ondersteuning HIS

Begin 2022 zijn er vanuit het HIS selectietraject 3 preferred suppliers geselecteerd (Health Connected, OnmiHis en Pharmapartners, waarmee de HOZK regionale samenwerkingsafspraken maakt en inkoopvoorwaarden en prijs onderhandelingen voert voor de huisartsen.

Lees meer