Spreekuur beweeg­apparaat

Spreekuur beweeg­apparaat

Twee kaderartsen beweegapparaat en gespecialiseerde fysiotherapeuten houden samen het Spreekuur Beweegapparaat  in onze regio.

Huisartsen kunnen patiënten verwijzen naar dit spreekuur via HealthConnected. Kijk op de NHZ app voor de handleiding (zichtbaar bij eerste lijn na inloggen).

 

Wat houdt het Spreekuur Beweegapparaat in?

Soms is het niet evident of een patiënt met schouder- en/of knieklachten doorgestuurd moet worden naar de 2e lijn of regulier behandeld moet worden in de 1e lijn. Indien je twijfelt als zorgverlener, kan je de patiënt doorverwijzen naar een Spreekuur Beweegapparaat. De kaderarts die gespecialiseerd is in het beweegapparaat zal met de gespecialiseerd fysiotherapeut de ingestuurde patiënt onderzoeken en een gezamenlijke diagnose stellen of een bestaande diagnose bijstellen. Tijdens dit eenmalig consult (en indien nodig nog een vervolgconsult), wordt bekeken wat het beste vervolgbeleid of behandelplan is in de eerste lijn. Dit kan gerichte fysiotherapie zijn, medicatie, afwachtend beleid, etc. Ook is er tijdens dit spreekuur de mogelijkheid van consultatie van een specialist. De kaderarts koppelt het behandelplan aan jou als huisarts van de patiënt terug. Als er wordt geadviseerd door te verwijzen voor aanvullende diagnostiek of specialistische zorg, wordt dit altijd met jou als huisarts kortgesloten.

Door het inzetten van een kaderarts kunnen mensen met beweegklachten sneller en effectiever worden behandeld in de eerste lijn. Dit betekent voor de patiënt laagdrempelige zorg zonder lange wachttijden. Bovendien gaan de kosten van dit consult niet van het eigen risico van de patiënt.

Stuur ons een mail voor overige vragen.

 

 

Zorg

Goede huisartsenzorg is de sleutel tot een duurzame gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Chronische zorg

Ondersteuning bij ontwikkelen en organiseren van ketenzorg.

Lees verder →

Netwerk GGZ

Samenwerking tussen huisartsen en GGZ zorverleners.

Lees verder →

Ouderenzorg

Zorg voor ouderen en WGZ

Behandel-wensengesprekken

In gesprek met een patiënt over de gewenste zorg.

Lees verder →

Spreekuur beweegapparaat

Eenmalige consultatie door een kaderarts en fysiotherapeut.

Lees verder →

Covid-19

Huisartsen crisisteam voor het bestrijden van Covid-19.

Lees verder →