Osteoporose

Aangeboden door: GEZ Heemstede

Osteoporose

Aangeboden door: GEZ Heemstede

Osteoporose is een veelvoorkomende aandoening. Uit onderzoek is gebleken dat het risico op fracturen 30% tot 50% verlaagd kan worden indien op tijd bij aangetoonde osteoporose profylactische behandeling plaatsvindt. GEZ Heemstede heeft een beleid opgesteld om patiënten met osteoporose tijdig te selecteren en behandelen om zo het risico op invaliderende fracturen te kunnen verminderen.
Aanbod GEZ:
GEZ Heemstede deelt de inhoudelijke kennis en praktijkervaring met uw praktijk en staat de praktijk met raad en daad bij, bij de implementatie van het programma. Dit gebeurt aan de hand van een helder stappenplan waarbij het “strak regelen” en op de juiste manier monitoren en vastleggen in het HIS belangrijke onderdelen zijn.

Contactpersonen
Maroesjka Krijt en Nicole Troost, ZOED Heemstede
Stuur een mail

Andere initiatieven

Zorgprogramma Obesitas

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

Het 3-jarige multidisciplinair zorgprogramma Obesitas is een programma, waarin een team van huisarts, psycholoog, diëtist, POH/PVK, beweegcoach en fysiotherapeut samen de cliënt begeleiden en waarin zorgverleners onderling tussentijds overleggen met elkaar. In het programma staat vooral de verandering van levensstijl centraal. Dit leren patiënten in de sessies bij de diëtist en de psycholoog, en in de beweegsessies bij de fysiotherapeut. Daarnaast wordt er samengewerkt met organisaties als SportSupport om het doorstromen naar sporten in de wijk te vergemakkelijken.

Zorgprogramma Kwetsbare ouderen

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

In het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen wordt geïntegreerde zorg verleens aan hulpbehoevende kwetsbare ouderen, met aandacht voor somatische, psychische en welzijnsaspecten. Op deze manier kunnen kwetsbare ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis blijven wonen. Complexe ouderenzorg vindt daar waar het kan in de eerste lijn plaats, spoedopnames en crises worden zoveel mogelijk voorkomen door vroegtijdig te anticiperen en de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd.

Zorgprogramma SOLK

Aangeboden door: GEZ Gezondheidscentrum Schalkwijk

Met het zorgprogramma SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) worden patiënten geholpen, middels een cursus, om met langdurige pijnklachten om te gaan. Het gaat hierbij om pijnklachten die aan de volgende criteria voldoen:
• Langer dan 3 maanden bestaande lichamelijke klachten die onvoldoende herstellen en een negatieve invloed hebben op het dagelijkse functioneren;
• Belangrijke lichamelijke oorzaken moeten zijn uitgesloten door de huisarts;
• Uitgesloten zijn: ernstige psychiatrische diagnoses en actuele oncologische problematiek.