Bij kwetsbaarheid is sprake van een toestand van verminderde veerkracht en compensatievermogen (draaglast/draagkracht), naast bestaande beperkingen op verschillende domeinen. Bij een kwetsbare oudere is sprake van een wankel evenwicht, waarbij kleine verstoringen grote gevolgen kunnen hebben. Het doel is het vaststellen of een oudere al dan niet kwetsbaar is, middels het verkrijgen van een indruk van het functioneren van de patiënt op somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatief (SFMPC) vlak. Dit gebeurt bij voorkeur tijdens een huisbezoek. Het huisbezoek vindt, indien wenselijk, plaats in aanwezigheid van de contactpersoon van de patiënt. Tijdens het huisbezoek worden de problemen in kaart gebracht, door middel van het door de praktijk gekozen screeningsinstrument.

Er zijn verschillende screeningslijsten om kwetsbaarheid bij ouderen vast te stellen. In deze lijsten wordt onder andere gevraagd naar mobiliteit, zelfredzaamheid, visus, gehoor, voeding en afvallen, polyfarmacie, cognitie, depressie en eenzaamheid. In deze regio worden met name de Trazag Start en de GFI gebruikt. Link naar toolkit volgt. Maar de Prisma7 is ook een betrouwbaar instrument.