Wensen, doelen en afgesproken acties van de belangrijke en beïnvloedbare problemen worden vastgelegd. Samen met de patiënt wordt de prioriteit van de uit te voeren acties bepaald. Vervolgens wordt vastgelegd wie wat doet en wanneer evaluatie plaats vindt. Dit kan worden genoteerd in de SOEP regels, waarbij de P-regel het plan omvat. Desgewenst kan hier een apart Zorgplan (Link Format Zorgplan volgt) voor worden gebruikt. Het zorgplan wordt besproken en geëvalueerd tijdens een structureel MDO dat zowel fysiek als digitaal plaats kan vinden.