De zorgcoördinator van de patiënt bespreekt het zorgplan met de patiënt en diens mantelzorger en brengt eventuele wijzingen aan. Daarna wordt het zorgplan vastgesteld. Afgesproken interventies worden uitgevoerd, tijdig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Dit kan tijdens een volgend MDO of tussentijds.